Kroniky a iné dobové pramene s komentármi historikov

O projekte

Dobové kroniky nie len že dokumentujú históriu územia Slovenska očami dobových kronikárov, ale taktiež ponúkajú nenahraditeľný nástroj pre našich súčasných a aj budúcich historikov, vďaka ktorému môžu naše dejiny interpretovať ľahšie a dôkladnejšie.

Publikovanie dobových kroník je finančne náročný projekt a jeho návratnosť je veľmi nízka, preto to na Slovensku s výnimkou Vydavateľstva Rak nikto iný nerobí. My však veríme v dôležitosť dobových diel a preto sa vydávaniu kroník venujeme od roku 1995, kedy vyšiel prvý zväzok. Dokopy sme už vydali 28 titulov.

Nedá sa to však bez pomoci sponzorov, ktorí, podobne ako my cítia, že poznanie našej minulosti je kľúčom k lepšej budúcnosti. Ak by ste radi podporili tento projekt, kontaktujte nás na info@vydavatelstvorak.sk.

Pripravujeme

Názov Rok vydania
Kroniky stredovekého Slovenska (Stredoveké Slovensko očami kráľovských a mestských kronikárov) 2024

Vypredané

Kroniky

Názov Rok vydania ISBN Stav
Spomienky Heleny Kottannerovej 2008 9788085501414 Podrobnosti
Legendy stredovekého Slovenska (Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov) 1997 9788085501087 Podrobnosti
Ulrich Richental – Kostnická kronika 2009 9788085501421 Podrobnosti
Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická 2004 80-85501-13-9 Podrobnosti
Gesta Hungarorum – Kronika anonymného notára kráľa Bela (UNESCO: Najkrajšia kniha roka 2001) 2000 80-85501-17-1 Podrobnosti
Poctivá obec budmerická I. 1996 80-85501-09-0 Podrobnosti
Poctivá obec budmerická II. (Starodávna história) 1998 80-85501-15-5 Podrobnosti

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov

Vyšlo v spolupráci s Literárnym a informačným centrom Bratislava

Diel. Názov Rok vydania ISBN Stav
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov I. Územie Slovenska pred príchodom Slovanov 1998 8088878209 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. Slovensko očami cudzincov 1999 9788085501162 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. V kráľovstve svätého Štefana 2004 8088878829 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Pod vládou anjouovských kráľov 2002 8088878721 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov V Prvý cisár na uhorskom tróne 2001 8088878578 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI Pod osmanskou hrozbou 2004 808887890X Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XII A. Turci v Uhorsku 2005 8089222005 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XII. B. Turci v Uhorsku I. 2011 8089222005 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XII.a Slováci pri budovaní základov Československej republiky 2013 9788081190728 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XII. b Slováci vo víre tridsiatych rokov 2014 9788081190803 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VIII. Nový pohľad na svet 2007 9788089222469 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIII. a Slováci a druhá svetová vojna 2015 9788081190933 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIII. b Slováci a ľudovodemokratický režim 2016 9788081191015 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIII. c Slováci a nástup socializmu 2017 9788085501698 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIII. d Slováci a Československá socialistická republika 2018 9788085501711 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. Na prahu modernej doby 2008 9788089222599 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov X. Od revolúcie 1848 – 1849 k dualistickému Rakúsko-Uhorsku 2009 9788089222650 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XI. a Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 2012 9788081190612 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XI. b Slováci v prvej svetovej vojne 1914 – 1918 2011 9788081190278 Podrobnosti
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIV. – Dotlač r. 2019 Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod 2002 8088878759 Podrobnosti