Unikátne knižné dielo historika Pavla Dvořáka, pojednávajúce o dejinách územia Slovenska v kontexte európskych dejín od najstarších čias až po súčasnosť, ako aj o európskej histórii v kontexte dejín územia Slovenska.

Kompletné edície

Seriál Stopy dávnej minulosti

Seriál Knihy o Bratislave