(2 recenzie zákazníkov)

Nenapísaná kniha (o Láske, práci a histórii)

Od: 23.90 17.90 vrátane DPH

Záverečný zväzok cyklu Stopy dávnej minulosti Pavel Dvořák už nestihol napísať, nečakane zomrel v decembri 2018. Jeho manželka, historička Daniela Dvořáková sa podujala zavŕšiť knižnú sériu namiesto neho. Kniha dejom nenadväzuje na predchádzajúce tituly, avšak celú edíciu krásne ukončuje. Autorka na základe osobnej korešpondencie a literárnej pozostalosti manžela napísala strhujúcu biografiu, ktorá zachytáva život a prácu Pavla Dvořáka počas tridsiatich štyroch rokov, ktoré strávila po jeho boku. Ku každej kapitole sú zaradené texty Pavla Dvořáka, ktoré vznikali v tom období, o ktorom konkrétna kapitola pojednáva. Desiaty zväzok Stôp dávnej minulosti je tak spoločným dielom oboch manželov. Je to intímna výpoveď o láske, manželskom živote, smrti a smútku, a súčasne je to kniha plná histórie, myšlienok a nápadov z tvorby Pavla Dvořáka. Pavel Dvořák túto knihu už nemohol napísať sám a predsa je jej autorom. Je to jeho „nenapísaná“ kniha.

Autor: Daniela Dvořáková, Pavel Dvořák

Audiokniha na CD

Ako budete listovať v knihe plnej krásnych fotografií, započúvajte sa do textu, ktorý citlivo nahovorili Martin Kaprálik a Gabriela Dzúriková. Chceli by ste si k objednávke knižky pridať aj audioknihu s 10% zľavou?

Na sklade

 

Popis

Keď zomrel Pavel Dvořák, môj manžel, písanie sa stalo súčasťou môjho boja o prežitie. Prišlo to mimovoľne, neplánovala som knihu. Chcela som sa vypísať z bolesti, ktorú mi priniesla strata životného partnera. V prvom momente som myslela najmä na seba. Pri písaní som znovu prežívala nádherné časy, ktoré sa už nemôžu vrátiť. Veľmi rýchlo som však zistila, že medzi Pavlovým osobným a pracovným životom neexistuje hranica. V jeho listoch som nachádzala príbehy, ktoré sa neskôr premenili – alebo sa ešte len mali premeniť – na kapitoly jeho kníh či námety na filmové rozprávania. Rozprávali sme sa o nich s mojimi deťmi a odrazu to bolo úplne jasné: veď práve toto je ten posledný, nenapísaný desiaty zväzok dejín Slovenska v príbehoch!

Keď sa nás po Pavlovej smrti pýtali, či vydáme Stopy dávnej minulosti 10, odmietali sme to. Nik nemôže napísať knihu za Pavla Dvořáka. Lenže kniha sa cezo mňa aj tak vypýtala na svet. Akoby Pavel chcel zavŕšiť svoje dielo, veď svojím čitateľom sľúbil desať zväzkov Stôp. 

Začali sme so synom cestovať po Slovensku a tvoriť obrazovú prílohu na miestach, odkiaľ písal svoje listy, kde hľadal svoje príbehy. Tak ako to robil toľké roky on sám so synom Jakubom. Našli sme nové kapitoly, neznáme texty z archívu, rozpracované scenáre… Postupne sa zrodil posledný diel edície Stopy dávnej minulosti – Nenapísaná kniha. (Daniela Dvořáková)

Dejiny Slovenska v príbehoch a desiatich zväzkoch

Edícia Stopy dávnej minulosti zachytáva dejiny územia Slovenska od najstarších čias po koniec tureckých vojen. Pavel Dvořák vychádzal z tridsaťročnej práce v teréne, tisícok článkov, desiatok kníh, stovky televíznych filmov a rovnakého počtu rozhlasových relácií, ktoré za svoj život stihol. Žiaľ rakovina mu prácu prekazila a edíciu nestihol dopísať. Dokončila ju Daniela Dvořáková na základe archívu, korešpondencie a nepublikovaných textov Pavla Dvořáka. Dokončený seriál vyšiel v desiatich knihách výpravne ilustrovaných fotografiami synov Jakuba a Pavla Dvořáka mladšieho. Edícia získala cenu Najkrajšie knihy Slovenska, cenu Alexiusa Austa, cenu SAV za popularizáciu vedy. Autor získal Pribinov kríž II. triedy, cenu UNESCO najkrajšie knihy sveta, Cenu osobnosť obrazovky Otto, Krištálové krídlo, Cenu Ervína Kischa a mnohé ďalšie ocenenia.

Celá edícia za akciovú cenu

194.00 143.50 vrátane DPHPridať do košíka

10.

Záverečný zväzok knižného cyklu Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti autor už nestihol napísať, nečakane zomrel v decembri 2018. Jeho manželka, historička Daniela Dvořáková sa podujala zavŕšiť knižnú sériu namiesto neho. Na základe osobnej korešpondencie a literárnej pozostalosti manžela napísala strhujúcu biografiu, ktorá zachytáva život a prácu Pavla Dvořáka počas tridsiatich štyroch rokov, ktoré strávila po jeho boku. Ku každej kapitole sú zaradené texty Pavla Dvořáka, ktoré vznikali v tom období, o ktorom konkrétna kapitola pojednáva. Desiaty zväzok Stôp dávnej minulosti je tak spoločným dielom oboch manželov. Je to intímna výpoveď o láske, manželskom živote, smrti a smútku, a súčasne je to kniha plná histórie, myšlienok a nápadov z tvorby Pavla Dvořáka. Pavel Dvořák túto knihu už nemohol napísať sám a predsa je jej autorom. Je to jeho „nenapísaná“ kniha.

Od: 23.90 17.90 vrátane DPHPridať do košíka

9.

V predchádzajúcej knihe Smrť sultána Sulejmana (Stopy dávnej minulosti 8) som hľadal živého Turka, v tejto knihe sa ponúkol sám. Kara Mustafa, smutný hrdina spod hrdinskej Viedne, síce nebol posledný Turek na Slovensku, ale toho skutočne posledného, neznámeho predbehol len o krátky čas a je to jedno, či sa to stalo v Nových Zámkoch, Budíne alebo Jágri. Témou knihy však nie sú len hrôzy osmanských vojen (a stavovských povstaní), pokúša sa o vyznačenie ihriska, na ktorom sa odohrávalo strašidelných 150 rokov boja proti Turkom, ako aj všedný i sviatočný život významných hráčov, ktorí sa zapísali do slovenskej histórie.

18.90 14.20 vrátane DPHPridať do košíka

stopy600x600-570x600ibakniha

8.

Kniha rozpráva o vzniku Osmanskej ríše, o vstupe Turkov do Uhorského kráľovstva a o prvej fáze uhorsko-osmanských vojen za sultána Sulejmana. Začína sa katastrofálnou porážkou a smrťou Ľudovíta II. v bitke pri Moháči a nástupe Habsburgovcov (po víťazstve nad Jánom Zápoľským) na uhorský trón. Ďalej hovorí o tureckých výpravách proti Viedni a rozdelení niekdajšieho Uhorského kráľovstva na tri časti: turecký pašalik, Kráľovské Uhorsko a Sedmohradské kniežatstvo. Najviac priestoru venuje osmanským útokom na územie dnešného Slovenska. Končí sa smrťou sultána Sulejmana pod Szigetvárom a nasledovným edirnským mierom.

18.90 14.20 vrátane DPHPridať do košíka

stopy7-obalka

7.

Siedmy zväzok dejín časovo nadväzuje na predchádzajúce časti knižného cyklu. Rozpráva sa v ňom o udalostiach po smrti Žigmunda Luxemburského, o vláde ďalšieho veľkého kráľa Mateja Korvína, ale aj panovníkov, ktorí nemali také šťastie ako on, o Ladislavovi Pohrobkovi a poľských Jagelovcoch. Ešte vždy platí, že pre Slovensko to bolo mimoriadne významné obdobie. Ťažba drahých a farebných kovov ho udržiavala v pozícii, keď aj nemecký kronikár Ulrich Richental, historiograf Kostnického koncilu, píše o “slovenských krajoch medzi Moravou a Poľskom pri rieke, ktorú volajú Váh”, a “liptovské knieža” Ján Huňady mladší sa pokúša získať uhorský trón.

18.90 14.20 vrátane DPHPridať do košíka

stopy6-obalka

6.

Kniha Stopy dávnej minulosti 6 nadväzuje na predchádzajúce časti knižného cyklu. Rozpráva o časoch po vymretí arpádovskej dynastie a nástupe „cudzích kráľov“, príslušníkov anjouovského rodu a Žigmunda Luxemburského. Nie je to epizóda, vládli v Uhorsku takmer poldruha storočia. Pre Slovensko to bolo mimoriadne významné obdobie: ťažba rúd, zlata, striebra, no najmä medi ho vysunula do popredia európskych dejín, drahé a farebné kovy vyťažené na Slovensku vošli do hospodárstva takých krajín ako Taliansko. Je to veľmi málo známe obdobie, najnovšie objavy prekvapujú aj historikov.

18.90 14.20 vrátane DPHPridať do košíka

stopy5-obalka

5.

Kniha Stopy dávnej minulosti 5 má dve časti. Prvá rozpráva o začiatkoch slovenského baníctva, druhá a o tragických udalostiach tatárskeho vpádu. Na ich pozadí systematicky spracováva dejiny Slovenska (Uhorska) v 12. a 13. storočí (počas vlády posledných Arpádovcov).

Obe časti sa opierajú o výsledky najnovších archeologických výskumov, ktoré dali starej histórii nový rozmer – archeologické objavy v Banskej Štiavnici histórii a významu slovenského baníctva, archeologické objavy v Levoči a východoslovenských jaskyniach dramatickým udalostiam počas tatárskeho pustošenia, ktoré kniha podáva (po prvý raz) v celosvetových súvislostiach.

18.90 14.20 vrátane DPHPridať do košíka

stopy4-obalka

4.

Kniha Stopy dávnej minulosti o začiatkoch Uhorského kráľovstva; sleduje ich zo slovenského pohľadu, hľadá slovenský podiel na vzniku Uhorska, na jeho budovaní a utváraní hraníc. Rozpráva príbehy z čias Nitrianskeho kniežatstva, z ktorého po krvavých bojoch vzišli nitrianski Arpádovci ako noví uhorskí králi. V záverečnej kapitole sa vracia ku vzniku modernej historiografie, ktorá skoncovala s predstavou o nekonečných a pustých “hvozdoch”.

18.90 14.20 vrátane DPHPridať do košíka

stopy3-obalka

3.

Tretí zväzok Stopy dávnej minulosti (Zrod národa) rozpráva o príchode Slovanov, ktorí sa usadili na oboch brehoch rieky Moravy, na sever od Dunaja v Dolnom Rakúsku a na Slovensku, v Zadunajsku a azda aj v Potisí. Prišli ako blízki príbuzní, niekoľko stáročí zdieľali spoločný osud, vzdorovali spoločným nepriateľom, žili v spoločnom štáte, no potom ich udalosti rozdelili a oni sa stali Maďarmi, Nemcami, Čechmi – a Slovákmi.

18.90 14.20 vrátane DPHPridať do košíka

stopy2-obalka

2.

Stopy dávnej minulosti 2 nadväzujú na prvý zväzok Stopy dávnej minulosti 1 (Slovensko v praveku). Aj táto kniha vychádza z rovnomenného televízneho cyklu, no popritom je literárnou paralelou prinajmenšom troch televíznych seriálov.

Rozpráva o dejinách Slovenska od mladšej doby bronzovej až do príchodu starých Slovanov. Zaznamenáva aj dramatické osudy niektorých bádateľov, vedeckú a ľudskú likvidáciu profesora Ondroucha alebo uväznenie profesora Budinského-Kričku, ktorý vo väznici v Ilave vyriešil jeden z najväčších problémov slovenského staroveku, záhadu strážskeho pokladu.

18.90 14.20 vrátane DPHPridať do košíka

stopy1-obalka

1.

Svojím ponímaním nadväzuje na staršie knihy Pavla Dvořáka, najmä na cyklus Odkryté dejiny a Zlatú knihu Bratislavy.

Ide o voľné kronikárske rozprávanie o tom, čo kronikár vie, čo ho zaujalo, čo považuje za potrebné vyrozprávať bez pocitu, že je viazaný aj niečím iným ako svojím svedomím a možnosťami (vedomosťami).

Kniha získala Cenu ministra kultúry za najkrajšiu knihu roka, autor prevzal z rúk ministra Cenu za najlepšiu knihu literatúry faktu a prémiu Literárneho fondu v tej istej kategórii.

18.90 14.20 vrátane DPHPridať do košíka

Ďalšie informácie

Bežná cena

23,90 EUR

Druh knihy

Audiokniha, Tvrdá väzba

ISBN

978-80-85501-73-5

Počet strán

248

Rok vydania

2019

Vydanie

Prvé

Audiokniha na CD

Dĺžka

8:31 hod

Vydavateľ

Publixing a Vydavateľstvo RAK, 2019

Jazyk

Slovenčina

Nosič

CD

2 recenzie k Nenapísaná kniha (o Láske, práci a histórii)

 1. Rezencia (pôvodne pridaná v kníhkupectve Martinus)

  Kniha je krásně napsaná, taktéž ilustrovaná. Je úžasné, že paní historička pokračovala ve stopách svého vynikajícího manžela, a tudíž se čtenáři nemusí bát, že by skončila éra tak vynikajících a zkušených historiků. Velice pěkně jsou tam popsaní rodinní příslušníci. Budeme se dál těšit na další knihy.

 2. Rezencia (pôvodne pridaná v kníhkupectve Martinus)

  „Dnes som sa nemohla od knihy odpútať. Celý večer som čítala, už som v polovici.
Čím to je, že knihy, ktoré sú “prežité”  hovoria inak, ako keď je napr. príbeh vymyslený. A autor toho vymysleného príbehu (beletrie) môže byť aj nositeľ Nobelovej ceny. Proste ak to ide zo srdca, ide to k srdcu. Aspoň ja mám takú skúsenosť.“
  Alžbeta S.

 3. Rezencia poslaná emailom

  „Historička Daniela Dvořáková touto knihou završuje cyklus Stopy dávne minulosti, ktorý až po 9. diel písal jej manžel, známy spisovateľ a historik Pavel Dvořák. Cyklus však neukončila len obyčajným vydaním doteraz nepublikovaných manželových článkov zo slovenských dejín, nepokúsila sa jednoducho napodobniť jeho štýl rozprávania príbehov z dejín. Ako historička a archivárka poctivo študuje osobné pramene, súkromnú korešpondenciu, zápisky, manželove články, aby čitateľom, ktorí mali radi knihy tohto historika, ponúkla trochu iné dejiny, ako sú zvyknutí z jeho prác, dejiny ich vzťahu, ich lásky. Desiaty diel je teda jej osobnou spoveďou, plnou spomienok na manžela, na ich spoločný život, je snahou vyrovnať sa so stratou milovaného človeka. Pri počúvaní knihy som zrazu historika, ktorého rozprávaním v televíznych programov o slovenských dejinách som sa vždy nechávala strhnúť, mala možnosť vnímať inak, akosi osobnejšie, cez optiku jeho ženy, jej lásky a úcty, čo ma na mnohých miestach a najmä na záver hlboko dojalo. Z interpretov na mňa najviac zapôsobila Gabika Dzúriková. Je výborná a mimoriadne pôsobivo tlmočí emotívny obsah autorkinej výpovede.“
  Eva

 4. Rezencia poslaná emailom

  „Kniha je krásně napsaná, taktéž ilustrovaná. Je úžasné, že paní historička pokračovala ve stopách svého vynikajícího manžela, a tudíž se čtenáři nemusí bát, že by skončila éra tak vynikajících a zkušených historiků. Velice pěkně jsou tam popsaní rodinní příslušníci. Budeme se dál těšit na další knihy.
  Romana

 5. Rezencia poslaná emailom

  „Práve som dočítala knižku, čo mi trvalo len zopár hodín, lebo som sa do nej úplne ponorila a nedokázala som sa odtrhnúť. Je neuveriteľne krásne napísaná a toľkokrát ma dostali slová aj vety do nezastaviteľného plaču.“
  Žofia D.

 6. Rezencia poslaná emailom

  Krásna kniha! Zuzana P.

 7. Rezencia poslaná emailom

  „Kniha je prekrásnym príbehom lásky, úcty, vzájomnej dôvery, vzájomnej inšpirácie a nekonečnej pracovitosti. Hneď v úvode ma zaliali slzy, slzy smútku a zároveň vďačnosti. 
  V ďalších častiach som si vybavovala pána doktora, jeho krásny zvučný a melodický hlas, gestá a mimiku. Spojenie histórie, historických  príbehov a života je veľmi citlivé. Neuveriteľná je symbolika príbehov a života, ktorý ste žili. Skrátka, bola som nadšená pri čítaní . 
  Janka O.

 8. Rezencia poslaná emailom

  „Kniha o histórii a láske. Vzťah histórii i pekný vzťah muža a ženy sa nevydarí len tak, treba sa mu venovať a treba ho upevňovať. Prečítajte si s láskou.“
  Anna Šikulová

 9. Rezencia poslaná emailom

  „Je to krásny príbeh o dvoch výnimočných ľuďoch, vrele odporúčam.“
  Mária Ž.

 10. Rezencia poslaná emailom

  „Veľmi dobrá knižka s pridaným ľudským rozmerom. Historka o preliezaní okna pre občerstvenie k pánovi Zamarovskému ma dostala :-D. A ešte pečená sliepka. A k tomu večnému prenášaniu kníh – po jednej prednáške mi pán Dvořák z ničoho nič začal ukladať do rúk knihy. Pochopil som, že debaty o histórii sa skončili a ide sa makať. Bol som z toho taký paf, že som ho poprosil o podpis do knižky Tatársky vpád (tá hanba…). Pán Dvořák zaváhal, že predsa nie je autor. Potom mávol rukou, povedal, že to nevadí, lebo je vydavateľ a podpísal mi ju.“
  Branislav S.

 11. Rezencia poslaná emailom

  „Večná škoda neskutočného historika, charizmatického rozprávača, ktorý dokázal doslova vtiahnuť čitateľa do svojho príbehu, ktorý tak nebol suchou históriou, ale každý čitateľ mal pocit osobnej účasti na opisovanej udalosti. Každý príbeh má však začiatok a koniec, preto patrí vďaka p. Dvořákovej za dopísanie životného diela manžela po ukončení jeho vlastného života.“
  Andrej B.

 12. Rezencia poslaná emailom

  „Práve som dočítal Vašu knihu „Stopy dávnej minulosti 10“. Váhal som, či Vám napísať, ale momentálne emócie, ktoré ma naplnili po prečítaní asi najpútavejšej knihy z celej série, aj keď by sa to pánovi Dvořákovi asi nepáčilo, a možno aj áno, pretože je v nej toľko citu a vyznania, že tú jeho myšlienku podať fakty čitateľovi formou príbehu posúva ešte o úroveň vyššie, keďže je tam kus histórie v príbehoch doplnený o príbehy zo súkromného života. Vďaka týmto pocitom som sa rozhodol  Vám napísať a vlastne aj preto, lebo viem, aké to je, keď Vám dá niekto pozitívnu recenziu. Na knihu som sa veľmi tešil, lebo som tušil, že bude iná…   
      A ona iná naozaj je. Mám takmer všetky Vaše a Pavlove knihy, jeho filmy, články, podcasty, atď…   Ale spät k Vašej knihe. Dnes ráno pred piatou som sa zobudil a vrhol sa opäť na rozčítanú „desiatku“.   Blížil som sa pomaly ku koncu knihy, keď som narazil na kapitolu „Zabudnuté sny“ o Pavlových problémoch s ľadvinovým kameňom, musím úprimne povedať, že som tam také niečo nečakal, smial som sa veľmi spontánne a od srdca  nahlas napriek tomu, že bolo skoro ráno.
      Finále o láske a smrti je už zase iná šálka kávy, na jednej strane úžasné pozorovať, ako ste sa mali radi, prechádzali životom so všetkým, čo k tomu patrí aj nepatrí a to dalo podľa môjho názoru tej knihe to správne korenie, to čím sa odlišuje od iných a je zaujímavou a vzrušujúcou prechádzkou po aleji života (inak Tatove odkryté dejiny sú tiež super). Vaša „duchovná premena“  je v knihe nečakaná, ale nie je prekvapením, …normálnym spôsobom nie je možné sa s takým niečím vyrovnať, človek na to musí dozrieť, fyzicky, mentálne, duchovne… Kniha je nádherná a neviem si predstaviť lepšie zavŕšenie celej série ako práve rekapituláciou toho všetkého, čo stálo za celým týmto projektom – dalo to tomu tu pravú hodnotu (foto budmerického lesa z vtáčej perspektívy je úžasná…).
      Držím Vám palce, či už pri písaní Vašich krásnych a zaujímavých kníh, vedení unikátneho  vydavateľstva a želám Vám veľa tvorivých  síl, veľa zdravia Vám a celej Vašej rodine.    
  Vladimír D.

 13. Rezencia poslaná emailom

  „Čítam, čítam, nedá sa prestať, práve som dočítala časť o mojom rodnom meste – Komárno. Vždy som mala rada pána Dvořáka, jeho pútavé rozprávania… a teraz po prečítaní 10. dielu si určite zadovážim všetkých 9 dielov a určite aj iné jeho knihy a knihy pani Daniely. Ďakujeme.“
  „Tak som práve dočítala. Na poviedke o obličkovom záchvate v Budapešti som sa nahlas rehotala, ešteže som bola v izbe sama. Ten štýl opisu… Posledná časť veľmi smutná, aj som si poplakala. Som si istá – chcem tých 9 dielov prečítať! To je plán v roku 2020. Ešte raz ďakujem.“
  Iveta B.

 14. Rezencia poslaná emailom

  „Chcem sa vyjadriť k 10.ke. Je to krásna kniha, skôr milostný román, každý čitateľ pochopí prečo asi.
  Životné dielo spisovateľa prepisuje a dopisuje jeho manželka, veľmi ťažko sa vyjadruje k poslednej chvíli, čo dokáže pochopiť aj laik.
  Roky som sledoval prácu Dr. Dvořáka i manželky, mam v knižnici všetky ich knihy skoro od počiatku ich dejín. Keď sme pred pár rokmi prehodili zopár nesúvislých slov v kúpeľoch Nimnica, pochopil som ducha muža, ktorý vie presne, čo chce. Aby obyčajní ľudia pochopili vlastné dejiny, obyčajného Slovenska, krásnej časti sveta, ktorá bojuje vďaka úžasným ľuďom o to, byť v dejinách sveta ešte známejšia, krajšia, objektívnejšia a x iných prívlastkov naša. Vďaka takým ľuďom, ako bol Pavel Dvořák.“
  Miroslav S.

 15. Rezencia poslaná emailom

  „Musím Vám ešte raz napísať. Vami stvorené Stopy 10 sú ohromné. Už sme ju celú dočítali aj s manželom a sme z nej unesení. Požičala som ju sestre aj mame.
  Skláňam sa pred vašou otvorenosťou a umením podať to v takejto literárnej podobe. Ďakujem za možnosť nahliadnuť do vášho života a do toho ako ste spoločne s p. Dvořákom všetko prežívali. Žiadne Stopy sa som nečítala tak hltavo a neboli pre mňa také hlboké a inšpiratívne.“ 
  Zdenka Ch.

 16. Rezencia poslaná emailom

  „Práve som dočítal Stopy 10. Som nesmierne rád, že ste našli v sebe silu a odvahu sa s nami podeliť o Vašu bolesť, isto si len málokto z nás vie predstaviť, čo cítite v srdci, či prežívate vo svojom vnútri. Pavel Dvořák, Váš manžel, bol v určitom smere pre mňa veľkým vzorom aj keď sme sa stretli iba zopárkrát v živote na besede či Libriáde. Spoločnú fotografiu, ktorú s ním mám, si veľmi považujem, nakoľko, ako som sa zmienil, bol mojím vzorom a cez svoje knihy aj učiteľom histórie, ktorú milujem a nachádzam v nej odpovede pre svoju existenciu, Mám v knižnici takmer všetky jeho knihy a rád sa k nim vraciam, ak niečo potrebujem vysvetliť či porozumieť. Svojich obľúbených autorov si často ako čitatelia radi idealizujeme ako nejakých bájnych hrdinov. Preto som nesmierne rád, ak som mohol aspoň takto nahliadnuť trochu do súkromia jeho i Vášho života a presvedčenie, že aj on ako človek z mäsa a kostí sa boril v živote s existenčnými problémami, s láskou či chorobami, ma ešte viac utvrdili, že sa oplatí v živote bojovať za svoje sny a nebáť sa prekážok na ceste k ich dosiahnutiu. Česť jeho pamiatke!“
  Michal M.

 17. Rezencia poslaná emailom

  „Od vydania knihy Stopy dávnej minulosti 1 som nezažil Vianoce, ktoré by neboli spestrené knižkou z Vydavateľstva RAK. Postupne som si zadovážil takmer všetko, čo ste s manželom pre slovenského čitateľa pripravili. Dostávam sa aj k starším knižkám môjho obľúbeného autora, Pavla Dvořáka…
  S veľkou nádejou a radosťou som očakával posledný desiaty diel Stôp aj napriek tomu, že so sebou niesol pečať posledného dielu. Musím povedať, že bol skvelý. Veľmi pekne Vám ďakujem za jeho dopísanie. Sprostredkovali ste čitateľom prekrásne texty. 
  Vy a Váš manžel ste zanechali prekrásne dielo. Som rád, že s ním postupne oboznamujem aj mojich žiakov. 
  Prajem Vám veľa úspechov a tvorivých síl.“
  Juraj V.

 18. Rezencia poslaná emailom

  „Nádherná kniha zo života pána Historika. Pútavo napísaná, vrelo odporúčam!“
  Zuzana J.

 19. Rezencia poslaná emailom

  „Pani Daniela,…klaniam sa nielen pred vedomosťami Vašimi a Vášho manžela, ale po prečítaní poslednej knihy aj po tom, čo ste všetko prežili a hlavne, ako ste žili!!! Knihu som prečítala, „zhltla“ za 2 dni (Silvester a Nový rok).“
  Milina B.

 20. Rezencia poslaná emailom

  „Úžas! Kúpili sme aj s CD!!! Vďakaaaa! Skveleeee!!!!“
  Katarína B.

 21. Rezencia poslaná emailom

  „Stopy 10… ktoré som kúpil mojej svokre ako vianočný darček k tým predchádzajúcim.
  Pravdivé  a bolestivé práve pre hlboký detail, strhlo ma  a vohnalo slzy do očí rozprávanie o Vašom živote s Pavlom. 
Veľká vďaka za túto knihu, ktorá zároveň vypovedá o veľkej úlohe ženy po boku muža.“
  Marian F.

 22. Rezencia poslaná emailom

  „Chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za to že ste sa odhodlali vydať knihu 10 diel – Stopy dávnej minulosti, tak ako ste ju vydali. Pri jej čítaní z nej vyžarovala  láska, ktorá bola medzi Vami a Vaším manželom a zároveň  sú tam nádherné príbehy ktoré napísal Váš pán manžel. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.“
  Ivan D.

 23. Rezencia poslaná emailom

  „S veľkým záujmom, ale i ženskou zvedavosťou som sa pustila do čítania. Nie som historik, nepohybujem sa ani v literárnej spoločnosti. Som len človek, ktorý čo-to vie o Paľovej rodine. Hĺbka úprimnosti vyjadrenia autorkiných pocitov od začiatkov jej vzťahu s Paľom, vstup a prijatie do rodiny, manželstva, priebeh celého spoločného života je z môjho zorného uhla bravúrne popísaný. Nie každý človek sa dokáže tak priamo otvoriť „svetu“ a vyjadriť svoje vnútorné pocity. Nie každý z nás dokáže povedať resp. popísať aj negatívne situácie, ktoré každý v rodinnom živote zažíva a zažil. Vyše 30 rokov vydržali manželia byť spolu v dobrých i ťažších chvíľach a postupom času si človek už uchováva iba tie pekné momenty a zážitky. Veľmi milo ma zaujali pasáže, v ktorých autorka jemne a citlivo premosťovala ich život s historickými  poznatkami.“
  Božena T.

 24. Rezencia poslaná emailom

  „Dočítala som Stopy dávnej minulosti 10 v priebehu dvoch dní, nevedela som sa od nej odtrhnúť. Som nadšená obsahom, formou a dojemným vyjadrením.“
  Mária J.

 25. Rezencia poslaná emailom

  „Sugestívny príbeh dvoch výnimočných ľudí vo vás nevdojak zanechá Stopy dávnej minulosti… Radosť čítať… Ďakujeme.“
  Elena R.

 26. Rezencia poslaná emailom

  „SDM 10 ma veľmi prekvapila. Nestáva sa mi to často, ale doslova som ju zhltla na 3razy.
  A ostala som úplne paf….
  Tak krásnu výpoveď o láske, spolužití, človeku, stratách a viere v Boha som už dávno nečítala.
  Priznám sa bez mučenia, v poslednej 1/4 som si aj poriadne porevala. Neplakala som, ja som regulérne revala ako malé decko v škôlke pri okne, bublinky zo sopľa.
  Nielenže je to super výpoveď o pánu Dvořákovi ako človeku, ale veľmi mi to posilnilo aj vieru v Boha. Plus je to výborná kniha aj o umieraní, žiali, prijatí a spomínaní.“
  Mária K.

 27. Rezencia poslaná emailom

  „Desiate Stopy sú iné, ako prvých deväť Stôp. Sú poznamenané tým, že ich už nepísal pán Dvořák. Je v nich niečo, čo mal pán Dvořák rozrobené, ale je v nich aj kus takmer intímnej spovede pani Dvořákovej.
Chcel by som vyjadriť hlbokú vďaku pani Dvořákovej, že desiatymi Stopami zavŕšila a uzavrela toto úžasné dielo. Hltal som každý diel a považujem Stopy dávnej minulosti za jednu z najúctyhodnejších učebníc našich dejín. Bola by nesmierna škoda, keby táto “dekalógia” zostala nedokončená.“
  Vladimír V.

 28. Rezencia poslaná emailom

  „Audiokniha Stopy dávnej minulosti 10 z cyklu Pavla Dvořáka Stopy dávnej minulosti je nádherná svojou intímnou výpoveďou Daniely Dvořákovej o rokoch spoločného života s manželom Pavlom Dvořákom. Spomienky z blízkej minulosti sú popretkávané príbehmi z dejín, prerozprávanými tak, ako sme z kníh Pavla Dvořáka zvyknutí. Úžasné počúvanie.“ Dušan

 29. Rezencia poslaná emailom

  Desiata kniha je cosi uplne ine ako zvysnych devat!
  Mal som to stastie stretnut pana Dvořáka niekolko krat. Na besedach. Zhodou smutnych udalosti …ved viete, tam hore je to napisane. Poslednych asi 18 rokov sa mi jeho “Stopy” a aj seria Knih o Bratislave, spajaju vzdy z vianocami. Vzdy som si nadelil alebo dostal dalsi a dalsi diel. Vianocne sviatky som vzdy stravil pri svieckach stromceka s tymito knihami. A bol to naozaj sviatocne luxusne straveny cas. Najuzasnejsia seria knih o historii naseho regionu. Toto by mali byt ucebnice nasej historie. Zahodte to co vam rozdaju v skole. Kupte si tieto knihy a zistite, ze dejiny nie su nudne. Su plne nie len datumov a vojen, hesiel a mien panovnikov. Je to detektivka, objavovanie, osudy skutocnych ludi, je to laska na cely zivot a kazdy z nas moze byt maly historik. Alebo aspon mat vseobecne povedomie o nasej minulosti. Citit v tom privela patosu? No a čo. Pán Dvořák, ďakujem.
  Doplnene na vianoce 2020 kedy ju ako darcek hned citam: Je smutnym faktom, ze poslednu knihu musela dokoncit Pavlova manzelka Daniela. Kolko zialu pri tej praci asi precitila sa neodvazim ani odhadnut. Kniha sa stala pamiatkou ich lasky a spolocneho manzelstva. Odlisuje sa teda od predoslych deviatych knih, je to proste zavinene okolnostami. Obsahuje osobne spomienky, rodinne fotografie, a obsahuje posledne kapitoly z historie. Zaverecna cast je taka uprimna, smutna a intimna, ze je to jedna z najsmutnejsich knih ake som kedy cital . Tymto poslednym kamienkom skladacky sa stala z tejto serie vynimocna vec.

 30. Rezencia poslaná emailom

  Dôstojné zakončenie 10-dielnej série. Slovensko malo šťastie na Pavla Dvořáka, a Pavel Dvořák na – skvelú Ženu! Vďaka PANI Daniela- aj nám je ľúto, že odišiel tento skvelý človek a autor, ktorý bude Slovensku chýbať.

 31. Júlia Šmidáková

  Veľmi silná kniha. Láskavá, osobná, krásna.
  Ďakujem, pani Daniela, že ste ju napísali.

Pridať recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.