Vydavateľstvo Rak vydáva najmä knihy o histórii územia Slovenska od najstarších dôb až po súčasnosť a o významných osobnostiach slovenskej histórie. Zakladateľom a majiteľom vydavateľstva je historik a spisovateľ Pavel Dvořák.

NOVINKY

Ďalší zväzok edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov priblíži obdobie od nastolenia moci komunistickej strany vo februári 1948 do jej pádu v novembri 1989. Strana štyridsať rokov ovládla všetky sféry života od politiky cez hospodárstvo, kultúru, vzdelávanie či umenie. Pramene venované tejto ére v slovenských dejinách sa pokúsia priniesť pestrú a vyváženú mozaiku života a priblížia jeho tienisté i pozitívne stránky.

Názov knihy je ponáškou na slávny román českého spisovateľa, Eduarda Štorcha, Lovci mamutov (ilustrovaný Zdenkom Burianom) s prídavkom „a tí druhí“, pretože rozprávania Pavla Dvořáka sa nezastavilo pri lovcoch zo staršej doby kamennej, ale plynule pokračovalo až do staroveku…

Po takmer dvadsiatich rokoch opäť prichádza do kníhkupectiev dnes už legendárna kniha fotografa Karola Kállaya a historika Pavla Dvořáka, Krvavá grófka.Krvavá grófka je historické rozprávanie o najväčšej vrahyni všetkých čias (podľa Guinnessovej knihy rekordov). Ponúka zamyslenie nad tým, čo z krvavých príbehov je pravda a čo legenda.

Už roky vypredaná a dlho očakávaná kniha Jána Steinhübela, Nitrianske kniežatstvo, je späť v novom a rozsiahlejśom vydaní! 600 stranová monografia z čias, keď Nitrianske kniežatstvo bolo Slovenskom a nitrianske biskupstvo jeho duchovným centrom, už nie je tá istá kniha ako prvé vydanie…

OBĽÚBENÉ KNIHY

Račí klub

Sľedujte novinky Vydavateľstva RAK

Blog

Najbližšie besedy

Apríl 2018

23apr18:00Beseda v BratislaveCafe Lampy