Vydavateľstvo RAK

Vydavateľstvo Rak vydáva knihy najmä o histórii územia Slovenska od najstarších dôb až po súčasnosť a o významných osobnostiach slovenskej histórie. Zakladateľom vydavateľstva je historik a spisovateľ ✞Pavel Dvořák

Rodinné Vydavateľstvo Rak Budmerice vzniklo so zámerom, že sa bude špecializovať na historickú literatúru, najmä na čisté, neinterpretované pramene. Dokladá to aj rak v názve, zvieratko, ktoré sa vracia nazad a k životu potrebuje neznečistenú vodu (netajíme sa, že obsahuje aj polovicu mena rodiny Dvořákových – Dvo-rak).

Posledný Turek

Kara Mustafa, smutný hrdina spod hrdinskej Viedne, síce nebol posledný Turek na Slovensku, ale toho skutočne posledného, neznámeho predbehol len o krátky čas a je to jedno, či sa to stalo v Nových Zámkoch, Budíne alebo Jágri. Témou knihy však nie sú len hrôzy osmanských vojen (a stavovských povstaní), pokúša sa o vyznačenie ihriska, na ktorom sa odohrávalo strašidelných 150 rokov boja proti Turkom.

Historik v koženej bunde

Intímna životopisná kniha Pavla Dvořáka, ktorú napísala jeho dcéra Barbora. Spomienky na otcove detstvo, príchod na Slovensko, rodinný aj pracovný život sú rámcované rodinnou tragédiou. Knižka totiž vznikala v čase, keď nevyliečiteľne ochorel jeho syn Jakub. Otec troch malých detí a najbližší spolupracovník, ktorý stál za grafickým dizajnom všetkých kníh vydavateľstva RAK. Knižka je preto zároveň aj denníkom, zachytávajúcim najťažšie chvíle, ktoré rodina prežívala…

VÝHODNÉ BALÍČKY

STOPY DÁVNEJ MINULOSTI A ĎALŠIE KNIHY PAVLA DVOŘÁKA

Edícia deviatich kníh Stopy dávnej minulosti je literárnou paralelou rovnomenného televízneho seriálu napísanou na základe tridsaťročnej práce, tisícok článkov, dvadsiatich kníh, stovky televíznych filmov a rovnakého počtu rozhlasových relácií.

Bohato zdobená orientálna šabľa, pravdepodobne novodobý suvenír. Tvarom čepele napodobuje podobné zbrane z tureckých vojen. Zo zbierok Slovenského národného múzea.

DEJINY BRATISLAVY

Cyklus Knihy o Bratislave spracováva bratislavské dejiny od najstarších čias (od čias treťohorných morí) až po súčastnosť. Vychádza zo starších kníh Pavla Dvořáka, Odkryté dejiny (Predveká Bratislava) a Zlatá kniha Bratislavy, ale je podstatne väčšia obohatená o najnovšie archeologické objavy a nové práce historikov.

Bohato zdobená jazdecká pištoľ. Zo zbierok Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

ĎALŠIE KNIHY VYDAVATEĽSTVA RAK

Vydavateľstvo Rak vydáva najmä knihy o histórii územia slovenska od najstarších dôb až po súčasnosť a o významných osobnostiach slovenskej histórie.

Zväzok šípov. Šíp s dlhým harpúnovitým hrotom je lovecký, práve tak dobre však mohol poslúžiť v boji proti nepriateľovi chránenému drôtenou košeľou; dokázal hlboko preniknúť aj cez úzke štrbiny v drôtených okách. Zo zbierok Slovenského národného múzea – Múzeum Červený Kameň.

Pavel Dvořák tentokrát už bez svojej povestnej hnedej koženej bundy (možno sa už vekom rozpadla) opäť odhaľuje skryté zákutia slovenskej histórie. A opäť to robí dobre.” – komentár uživateľa ČSFD.

5.5050.00 vrátane DPHZobraziť produkty

UMELECKÉ FOTOGRAFIE

Fotograf Jakub Dvořák dlhé roky cestoval po Slovensku a zbieral unikátne zábery zo slovenských dejín. Tak vznikla séria fotografií miest, objektov a predmetov, na ktorých sa podpísali stáročia. Dokumentujú dejiny Slovenska od najstarších čias až po súčasnosť.

PRAMENE K DEJINÁM SLOVENSKA A SLOVÁKOV

Základné, doteraz nepublikované pramenné materiály z národných dejín. Ambíciou edície je popularizovať dobové dokumenty a ponúkať možnosť vytvoriť si vlastný názor na dejiny. Časť nákladu dostávajú slovenské veľvyslanectvá a slavistické ústavy v zahraničí.

Račí klub

Sľedujte novinky Vydavateľstva RAK