Novinky!

Kara Mustafa, smutný hrdina spod hrdinskej Viedne, síce nebol posledný Turek na Slovensku, ale toho skutočne posledného, neznámeho predbehol len o krátky čas a je to jedno, či sa to stalo v Nových Zámkoch, Budíne alebo Jágri. Témou knihy však nie sú len hrôzy osmanských vojen (a stavovských povstaní), pokúša sa o vyznačenie ihriska, na ktorom sa odohrávalo strašidelných 150 rokov boja proti Turkom.

Intímna životopisná kniha Pavla Dvořáka, ktorú napísala jeho dcéra Barbora. Spomienky na otcove detstvo, príchod na Slovensko, rodinný aj pracovný život sú rámcované rodinnou tragédiou. Knižka totiž vznikala v čase, keď nevyliečiteľne ochorel jeho syn Jakub. Otec troch malých detí a najbližší spolupracovník, ktorý stál za grafickým dizajnom všetkých kníh vydavateľstva RAK. Knižka je preto zároveň aj denníkom, zachytávajúcim najťažšie chvíle, ktoré rodina prežívala…

Vydavateľstvo Rak vydáva najmä knihy o histórii územia Slovenska od najstarších dôb až po súčasnosť a o významných osobnostiach slovenskej histórie. Zakladateľom a majiteľom vydavateľstva je historik a spisovateľ Pavel Dvořák.

OBĽÚBENÉ KNIHY

Račí klub

Sľedujte novinky Vydavateľstva RAK

Blog

Veľmi strašná bitka pri Bratislave

Trinásť rokov po smrti Svätopluka, ktorého poznáme z predchádzajúceho rozprávania, začali Podunajsko dobýjať starí Maďari. Prenikli ďaleko na západ, až do dnešného Bavorska (v dnešnom Nemecku), na územie Franskej ríše, preto sa franskí králi rozhodli, že ich vyženú. Na vyhnanie Maďarov z ríše Bavorov boli pozbierané vojenské zbory zo všetkých provincií. Maďarom bola vypovedaná vojna a bavorskí veľmoži tiahli s bojachtivým a na útok pripraveným vojskom po obidvoch [...]

Kráľ Svätopluk

„Kráľ Ľudovít sa v auguste vypravil s veľkým vojskom za Dunaj, ob­ľahol Rastislava v akomsi hrade, ktorý sa v reči onoho národa volá Dovina, to je Dievča,“ píše sa v starobylej franskej kronike. Kráľ Ľudovít bol kráľom Frankov, Rastislav vládca Veľkej Moravy, ktorý sa navždy zapísal do dejín pozvaním Konštantína a Metoda, aby našich predkov učili [...]

Najbližšie besedy

November 2018

Žiadne udalosti