Obchodné podmienky

Vznik zmluvy

Knihy v tomto internetovom obchode sa objednávajú on-line prostredníctvom nákupného košíka. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. K jej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po odoslaní objednávky vám mailom potvrdíme jej prijatie.

Povinnosti predávajúceho

Zodpovedáme za:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v momente odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Poškodenie zásielky zavinené poštou.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám ich bezodkladne oznámiť.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Sú uvedené koncové ceny vrátane DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné.

Termín dodania

Dodacia lehota sa pohybuje od 3 do 14 pracovných dní od prijatia objednávky. Tovar, ktorý máme na sklade, expedujeme do 48 hodín.  Ak sa tovar, ktorý ste objednali, medzičasom vypredal, budeme vás o tom informovať.

Spôsob dodania tovaru

Objednaný tovar zasielame poštou zásielkou podľa zvoleného spôsobu platby. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Platba

Možný je nasledovný spôsob platby za tovar:

 • Platba pri preberaní tovaru – tovar zasielame na dobierku.

Poplatky za poštovné

 • pri dodaní na dobierku je poplatok 4,20 €
 • pri platbe vopred je poplatok 3,50 € (zaplatiť môžete použitím Vášho účtu v podporovanej banke: Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, ČSOB, UniCredit Bank, SBERBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank, ZUNO, Fio Banka alebo platobnou kartou MasterCard alebo VISA)

Uvedené ceny poštovného platia pre Slovenskú republiku. Balné ani žiadne ďalšie poplatky neúčtujeme. Podrobnosti pozrite v sekcii Ako nakupovať.

Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky je možné, ak nás budete kontaktovať čo najskôr po jej odoslaní, na čísle 033/6448241. V prípade, že tovar nebol ešte odoslaný, je možné objednávku zrušiť. V prípade, že bude objednávka zrušená z našej strany, budeme vás o tom bezodkladne informovať.

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie, ktoré nám pri objednávke poskytnete sú chránené pred zneužitím. Zaručujeme, že údaje o vás neposkytneme tretiemu subjektu.

Reklamácie

Pred prevzatím zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. Poškodenú zásielku (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame neprebrať. Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru na doručenie Slovenskej pošte.

Pri reklamačnom konaní postupujeme podľa aktuálnych zákonov SR so snahou o čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie.

Platnosť a zmeny týchto obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky môžu podliehať neohláseným zmenám. Táto verzia platí od 1.3.2013.