Obchodné podmienky

Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK s. r. o.

Budmerice 819, 90086, Slovensko
info@vydavatelstvorak.sk
IČO: 48322598
DIČ: 2120134500
IČ DPH: SK2120134500
IBAN: SK3009000000005077330991
GIBASKBX, Slovenská sporiteľňa
Šancová 2, 902 01 Pezinok
Dátum vzniku
štvrtok, 1. októbra 2015
Zápis v ORSR
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 106588/B

Vznik zmluvy

Knihy v tomto internetovom obchode sa objednávajú on-line prostredníctvom nákupného košíka. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. K jej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po odoslaní objednávky vám mailom potvrdíme jej prijatie.

Povinnosti predávajúceho

Zodpovedáme za:

  • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v momente odoslania objednávky.
  • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
  • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom.
  • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
  • Poškodenie zásielky zavinené dopravcom.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

  • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám ich bezodkladne oznámiť.
  • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Sú uvedené koncové ceny vrátane DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné.

Termín dodania

Dodacia lehota sa pohybuje od 2 do 14 pracovných dní od prijatia objednávky. Tovar, ktorý máme na sklade, expedujeme do 48 hodín.  Ak sa tovar, ktorý ste objednali, medzičasom vypredal, budeme vás o tom informovať.

Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky je možné, ak nás budete kontaktovať čo najskôr na čísle +421 911 966 815. V prípade, že tovar nebol ešte odoslaný, je možné objednávku zrušiť. V prípade, že bude objednávka zrušená z našej strany, budeme vás o tom bezodkladne informovať.

Reklamácie

Pred prevzatím zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. Poškodenú zásielku (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame neprebrať. Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru.

Pri reklamačnom konaní postupujeme podľa aktuálnych zákonov SR so snahou o čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie.

Tieto obchodné podmienky môžu podliehať neohláseným zmenám. Táto verzia platí od 1.3.2013.