KNIŽNÝ ŠTARTOVAČ

Predpredaj noviniek Vydavateľstva Rak za zvýhodnenú cenu spoločne s možnosťou stať sa patrónom kníh a podporiť tak našu vydavateľskú činnosť.

Aktuálne novinky

Kronika Eberharda Windeckeho

PAMÄTIHODNOSTI Z ČIAS PANOVANIA CISÁRA ŽIGMUNDA

Vydanie knihy bolo posunuté na rok 2023.

Úvod

Tento dokument slúži ako ponuka pre ľudí, ktorí by radi dopomohli k publikovaniu unikátnych prameňov, ktoré nielenže dokumentujú históriu územia Slovenska očami dobových kronikárov, ale taktiež ponúkajú nenahraditeľný nástroj pre našich súčasných a aj budúcich historikov, vďaka ktorému môžu naše dejiny interpretovať ľahšie a dôkladnejšie.

Publikovanie dobových kroník je finančne náročný projekt a jeho návratnosť je veľmi nízka, preto to na Slovensku s výnimkou Vydavateľstva Rak nikto iný nerobí. My však veríme v dôležitosť dobových diel a preto sa vydávaniu kroník venujeme od roku 1995, kedy vyšiel prvý zväzok.

Dokopy sme už vydali 28 titulov.

Nedá sa to však bez pomoci sponzorov, ktorí, podobne ako my, cítia že poznanie našej minulosti je kľúčom k lepšej budúcnosti. Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť aj najnovší diel zo série dobových kroník, kroniku Eberharda Windeckeho.

Zhrnutie projektu

Hlavným zámerom projektu je sprístupniť slovenským čitateľom takmer zabudnuté literárne dielo stredovekého autora Eberharda Windeckeho. Stredoveké diela, ktoré majú priamy vzťah k územiu dnešného Slovenska a slovenským dejinám, sú veľmi vzácne a ojedinelé. Žiadne z nich nebolo napísané v slovenskom jazyku. Vznikali zväčša v latinčine a v 15. storočí už aj v niektorých národných jazykoch, predovšetkým v nemčine. Eberhard Windecke napísal svoje dielo v stredovekej nemčine, takže je viac-menej neprístupné aj takým čitateľom, ktorí ovládajú nemecký jazyk. Cieľom predloženého projektu je preto prostredníctvom kvalitného prekladu obohateného o komentáre a úvody dvoch historikov – medievistov, ponúknuť tento mimoriadne cenný a zaujímavý text aj slovenským čitateľom.

Popis projektu

Eberhard Windecke sa narodil v kupeckej rodine v Mainzi okolo roku 1380. Aj on začal svoju kariéru ako kupec a to si vyžadovalo cesty po Európe. Windecke prežil niekoľko rokov v Erfurte, Prahe, Paríži, či Berlíne. V roku 1415 sa stretol v Nemecku s uhorským kráľom Žigmundom Luxemburským. A to zmenilo jeho život. Najskôr sprevádzal svojho nového pána na cestách po západnej Európe, neskôr s ním odišiel do Uhorského kráľovstva. Ukázal sa nielen ako schopný kupec, ale aj človek s literárnym nadaním a so záujmom o dianie okolo seba. Svoje zážitky a postrehy, ale aj klebety a správy, ku ktorým mal ako kráľov dvoran prístup, spojil do pozoruhodného diela, ktoré dnešnému čitateľovi ponúka autentický pohľad na život na kráľovskom dvore v prvej tretine 15. storočia.

Windeckeho zápisky priťahujú pozornosť historikov a záujemcov o históriu v celej Európe, dielo vyšlo napr. aj v maďarskom preklade. Windecke pritom žil dlhé roky v Bratislave a s našimi dejinami je veľmi úzko spojený. Windeckeho dielo ponúka bohatý zdroj informácií k životu spoločenských elít, ku každodennosti, mobilite, spôsobu myslenia, kultúre a hodnotám stredovekých ľudí a to cez optiku “Európana”, ktorý precestoval mnohé krajiny a napokon na veľa rokov zakotvil v Uhorskom kráľovstve.

Časový harmonogram projektu a náklad knihy

Preklad diela plánuje prekladateľka dokončiť do decembra 2021. Následne budú historici pracovať s textom a písať komentáre a úvodné štúdie (cca do marca 2022). V apríli – máji kniha prejde redakčnými úpravami a v júni bude zadaná do výroby do tlačiarne.

Predpokladaný náklad knihy: 2000 kusov

Cieľové skupiny projektu

Cieľovou skupinou sú nielen odborníci (historici, archivári, literárni vedci, genealógovia a pod.), ale aj široká verejnosť. Pomôcť môže aj pri vyučovaní dejepisu, pre učiteľov aj študentov to môže byť veľmi prínosné dielo: a to nielen preto, že Eberhard nás vovádza do „živej“ a príťažlivej histórie. Robí tak úplne jedinečným spôsobom: na udalosti a ľudí sa pozerá vlastným pohľadom, neraz tendenčným, a učí tak čitateľa pristupovať k historickým prameňom s istou dávkou kritického myslenia. A to je v dnešnej dobe veľmi potrebná zručnosť pre ľudí všetkých vekových kategórií, obzvlášť ale mladých.

Autori projektu

Vydavateľstvo RAK je etablované vydavateľstvo historickej literatúry, ktoré v roku 1991 založil historik Pavel Dvořák s cieľom sústrediť sa nielen na vydávanie prác slovenských historikov, ale aj na edíciu prekladov autentických prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov. Vydavateľstvo rozšírilo v posledných dvoch rokoch svoj záujem aj o preklady významných diel svetovej historiografie.

O kvalite produkcie Vydavateľstva RAK svedčí množstvo rôznych ocenení (Cena UNESCO – Najkrajšie knihy sveta, Najkrajšie knihy Slovenska, Cena SAV za popularizáciu vedy, ceny a prémie Literárneho fondu, Cena A. Austa Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky a ďalšie).

Vydavateľstvo RAK vydalo osem dobových kroník a dvadsať dielov dobových prameňov, ktoré sa stretli s veľkou čitateľskou odozvou a dodnes je po nich veľký dopyt, hoci od ich vydania uplynul značný čas. Kronika anonymného notára kráľa Bela vyhrala cenu UNESCO – Najkrajšia kniha roka 2001. Zoznam všetkých vydaných diel nájdete na našich stránkach.

Predpokladané náklady na projekt

Pri tomto type literatúry – vydávanie stredovekých prameňov – neočakávame rýchlu návratnosť peňazí, tržby z predaja treba očakávať až v horizonte niekoľkých rokov. Vzhľadom na vysokú položku na autorský honorár za vyhotovenie mimoriadne náročného prekladu zo stredovekej nemčiny sú náklady na vydanie knihy vyššie než pri bežnej knihe. Knihu podporil Fond na podporu umenia, ale väčšinu nákladov znáša Vydavateľstvo Rak a vydanie knihy financuje z predaja komerčne úspešnejších kníh. Pavel Dvořák a Daniela Dvořáková, majitelia Vydavateľstva Rak pracujú na projekte bez nároku na finančnú odmenu.

Možnosti podpory projektu

Budeme radi, ak nám pomôžete s vydaním knihy ľubovoľným finančným príspevkom. Prispieť môžete buď priamo na našich stránkach “zakúpením sponzorstva”, alebo po dohode mailom na adrese info@vydavatelstvorak.sk

Poznáte niekoho kto by mal záujem? Stiahnite si tento dokument ako PDF.

Staňte sa patrónom knihy

€250

Pri sponzorskom príspevku 250€ dostanete dve knihy zadarmo, spolu s najnovšou knihou historičky a spolumajiteľky Vydavateľstva Rak, Daniely Dvořákovej aj s podpisom.

250.00 vrátane DPHPridať do košíka

€500

Pri sponzorskom príspevku 500€ okrem predchádzajúcich odmien môžete v prípade záujmu dostať aj reklamný segment v ľubovoľnom videu na YouTube kanále Pavla Dvořáka, ktorý má 35 000 odberateľov a pol milióna videní mesačne.

500.00Pridať do košíka

€1000

Logo v knihe je nesmrteľné! Pri sponzorskom príspevku nad 1000€ ponúkame miesto v knihe pre Vaše logo, ako aj na webstránkach Vydavateľstva Rak. Ako sponzor si môžete vyzdvihnúť dvadsať kusov kníh zadarmo a aj ďalšie dve ľubovoľné dve knihy Vydavateľstva Rak s podpisom Daniely Dvořákovej.

1,000.00Pridať do košíka

€3000

Pri sponzorskom príspevku nad 3000€ vieme zvýšiť náklad knihy, čo zvýši jej dostupnosť na trhu a ponúkame miesto v knihe pre Vaše logo, ako aj na webstránkach Vydavateľstva Rak. Ako sponzor si môžete vyzdvihnúť až 40 kusov knihy zadarmo a aj ďalších 5 ľubovoľných kníh Vydavateľstva Rak s podpisom Daniely Dvořákovej.

3,000.00Pridať do košíka

€5000

Pri sponzorskom príspevku nad 5000€ vieme zvýšiť náklad knihy, čo zvýši jej dostupnosť na trhu a ponúkame miesto v knihe pre Vaše logo, ako aj na webstránkach Vydavateľstva Rak. Ako sponzor si môžete vyzdvihnúť až 60 kusov knihy zadarmo a aj ďalších desať ľubovoľných kníh Vydavateľstva Rak s podpisom Daniely Dvořákovej.

5,000.00Pridať do košíka

Iná suma

Projekt môžete podporiť ľubovoľnou sumou, stačí nám napísať email.

Podpor kúpou knihy

Samozrejme našu ďalšiu vydavateľskú činnosť môžete podporiť aj zakúpením si ľubovoľnej knihy nášho vydavateľstva. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň.