Vladimír Šmilauer

Vladimír Šmilauer bol český bádateľ a stredoškolský profesor, neskôr súkromný docent. Na vlastnú žiadosť odišiel v roku 1920 učiť najskôr na gymnázium do Žiliny a potom do Bratislavy. Na Slovensku napokon prežil sedemnásť rokov. V Bratislave sa oženil a narodili sa tu aj jeho tri deti. Do Čiech sa vrátil po tom, ako dostal profesúru na Karlovej univerzite v Prahe. Podľa Pavla Dvořáka Šmilauer zo Slovenska neodchádzal rád. V slovenskej vede má pevné miesto, hoci jeho fotografie by sme ťažko hľadali v archívoch či v knižniciach. Šmilauer je autorom dodnes neprekonaného diela Vodopis starého Slovenska. Išlo o prvé ucelené spracovanie vodných tokov a ich názoslovia na našom území. Šmilauer vstúpil aj do diskusie medzi Danielom Rapantom a Alexandrom Húščavom, v ktorej sa postavil na stranu Rapanta. Dlhoročnej polemike medzi poprednými československými historikmi o existencii obyvateľstva pred vznikom Uhorského kráľovstva sa podrobnejšie venuje kniha Stopy dávnej minulosti 4.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: