Mikuláš Ujlaki

Mikuláš Ujlaki (po r. 1407 – 1477) bol jedným z najvplyvnejších a najbohatších magnátov v Uhorskom kráľovstve. V písomných prameňoch sa uvádza podľa svojich rodových sídiel ako pán z Iloku (na území dnešného Chorvátska, lat. Wylak, maď. Újlak) alebo pán z Hlohovca.

Už od mladosti sa po boku kráľa zúčastňoval vojenských ťažení proti Osmanom. Jeho bojové a diplomatické schopnosti panovníci náležite ocenili, a tak počet Mikulášových hodností je rovnako siahodlhý ako počet majetkov –  bol sedmohradským vojvodom, chorvátskym a slavónskym bánom, županom rôznych žúp a nakoniec sa roku 1471 stal kráľom Bosny. So Slovenskom ho spájalo vlastníctvo hradných panstiev Hlohovec, Tematín a Korlátka. V Hlohovci založil františkánsky kláštor, v ktorom dnes sídli Vlastivedné múzeum. Z Mikulášových mužských potomkov sa dospelosti dožil len syn Vavrinec, ktorý zomrel bez dediča, a tak sa jeho smrťou na sklonku stredoveku rodina Ujlakiovcov vytratila z histórie.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: