Svätý Štefan I.

Svätý Štefan I., ako píše Pavel Dvořák v knihe Stopy dávnej minulosti 4, je jednou z najuctievanejších postáv uhorských dejín. Cieľavedome budoval nezávislé Uhorské kráľovstvo a založil viacero arcibiskupstiev. Sv. Štefan zároveň zakladal súvislú sieť farností, ktoré boli financované osobitnou daňou, tzv. desiatkom. Prvý kresťanský panovník v Uhorsku však riešil na sklonku života problém s hľadaním svojho nástupcu, ktorý by pokračoval v šírení kresťanskej viery. Jeho jediného syna Imricha pri poľovačke roztrhal diviak. Na smrteľnej posteli preto sv. Štefan I. s pomocou biskupov vybral Petra Orseolu, syna benátskeho dóžu. Žiaľ, krajina sa aj tak nevyhla bojom o vládu a moc, z ktorých vzišiel ako víťaz kráľ Belo I. V roku 1939 sa na švédskom ostrove Gotland našiel tisícročný denár kráľa Štefana I. s nápisom RESVALA CIV, ktorý podľa Pavla Dvořáka možno považovať za dôkaz o jestvovaní významného slovenského hradu alebo mesta Breslava, Breslavburg či Bresburg, pravdepodobne dnešnej Bratislavy, už v počiatkoch Uhorského kráľovstva.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: