Svätá Alžbeta

Svätá Alžbeta sa narodila na území dnešného Slovenska ako kráľovská dcéra Ondreja II. Už ako 4 ročná sa však presťahovala zo svojim 10 ročným snúbencom na durínsky kráľovský dvor, nachádzajúci sa v súčasnom Nemecku. Nemala to tam ľahké. Počas dospievania si údajne viac rozumela so slúžkami, za čo sa jej dostalo šikanovania zo strany šľachty. Alžbetino odmietanie svetských majetkov sa naplno prejavilo po smrti jej manžela pár rokov po svadbe. Alžbeta síce nikdy nevstúpila do kláštora, avšak vzdala sa všetkého bohatstva a venovala sa iba pomoci biednym a konaniu dobrých skutkov, ako určovalo františkánske učenie šíriace sa po Európe. Za svoje vdovské peniaze Alžbeta postavila špitál, kde v chudobe a pokore ošetrovala chorých. Zomrela ako 24 ročná a už o 4 roky bola vyhlásená za svätú na základe rekordného počtu zázrakov, ktoré sa jej pripisujú. Legenda o Alžbetinom príkladnom a obetavom živote sa rozšírila medzi veriacich po celej Európe vrátane jej rodného Uhorska. Len na území Slovenska bolo sv. Alžbete zasvätených až 54 kostolov.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: