Rytier Stibor

Stibor zo Stiboríc, pôvodom Poliak, bol oddaným rytierom kráľa Žigmunda Luxemburgského. Za jeho verné služby a udatnosť mu kráľ daroval hrad Beckov a niekoľko ďalších pevností na Považí. S jeho menom sa spája aj prvá historická zmienka o stredovekom Slovensku z 15. storočia, keď sa Stibor v kronike z Kostnického koncilu spomína ako pán zo slovenskej zeme. V Novom Meste nad Váhom nechal Stibor postaviť kláštor s rodinnou hrobkou, avšak trosky z jeho náhrobku sa našli a identifikovali až v 20. storočí v Stoličnom Belehrade v dnešnom Maďarsku. Je záhadou, ako sa tam Stiborov hrob dostal. Možno išlo o poctu od kráľa Žigmunda. Po jeho boku Stibor bojoval za každých okolností, hoc aj proti jeho poľskej rodine alebo za cenu ťažkých zranení. Stibor, pán Beckova a rieky Váh, prežil aj križiacku výpravu a ako jeden z mála stredovekých rytierov sa dožil staroby. Bohužiaľ, hlava s jeho vyobrazením z náhrobku sa súčasnosti nedožila, pretože ju niekto ukradol. O rytierovi Stiborovi sme vydali monografiu Daniely Dvořákovej Rytier a jeho kráľ.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: