Rastislav

Veľkomoravský panovník Rastislav bol na trón dosadený východofranským kráľom Ľudovítom Nemcom. Je možné, že Rastislav na jeho dvore vyrastal ako rukojemník, čo bol vtedajší zvyk medzi zmierujúcimi sa panovníkmi. Ľudovít možno čakal ľahko ovplyvniteľného vládcu, avšak z Rastislava sa vykľul silný a prezieravý muž. Bol to práve on, kto pozval do krajiny Konštantína a Metod. Ľudovít Nemec začal proti Rastislavovi viesť vojenské výpravy. Jedna z nich sa mala odohrávať pri meste Dovina, ktorým bol pravdepodobne Devín. Ako všetky ostatné, aj táto skončila neúspešne. Po dlhoročných konfliktoch Rastislava napokon zajal a odvliekol jeho priebojný synovec Svätopluk, ktorý ho zároveň nahradil na tróne. Z posledných zmienok o Rastislavovi sa dozvedáme, že bol zajatcom u kráľa Ľudovíta, ktorý ho potrestal oslepením.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: