Ľudovít Nemec

Franský kráľ Ľudovít Nemec bol súčasník Pribinu, Rastislava aj Svätopluka, skrz ktorých vošiel aj do slovanských dejín. Jeho otec Ľudovít I. Pobožný daroval léno Pribinovi, ktorý v Panónii vybudoval rozľahlé panstvo. Ľudovít Nemec zase dosadil na veľkomoravský trón Rastislava, pravdepodobne v domnienke, že si skrz neho udrží vplyv vo veľkomoravskej ríši. Nevyšlo to a vládcovia viedli dlhoročné konflikty, počas ktorých sa odohralo napríklad aj obliehanie nedobytného Devína. Rastislava napokon porazil Svätopluk, ktorý ho vydal do rúk Ľudovíta, a ten ho za trest oslepil. Do našej histórie vstupovali svojimi mocenskými hrami aj Ľudovítovi synovia, najmä Karloman, ktorý sa proti vlastnému otcovi spolčil aj s nepriateľom. Ľudovít uzavrel aj zhruba desaťročné obdobie mieru so Svätoplukom, no ako to medzi ambicióznymi panovníkmi býva, napokon ho narušili vojnové konflikty. Hoci Ľudovít Nemec nebol Slovan, stal sa jedným z hýbateľov dejín Veľkej Moravy.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: