Juraj zo Schönbergu

Juraj zo Schönbergu bol bratislavský prepošt s právomocami biskupa, ktorý sa pohyboval v najvyšších kráľovských kruhoch nielen ako cirkevný hodnostár, ale aj ako diplomat. Slúžil viacerým uhorským kráľom, po smrti mladého Ladislava Pohrobka sa pridal na stranu Fridricha III. Zohral úlohu v bratovražednej vojne medzi Fridrichom a jeho bratom Albrechtom, keď sa zúčastnil sprisahania na oslobodenie Viedne spod Albrechtovho vplyvu. Sprisahanie bolo neúspešné a Juraj Schönberg, pokúšajúc sa utiecť v preoblečení za ženu, skončil na krátky čas v žalári. Avšak potom sa osud obrátil v prospech Fridricha a jeho verný „kmotor“ Juraj Schönberg sa vrátil na výslnie náboženských aj svetských záležitostí. Pred svojou smrťou sa stal najdôležitejším človekom Univerzity Istropolitany, na ktorého pleciach spočíval jej chod i finančné zabezpečenie. Univerzitu Istropolitana, ktorú založil kráľ Matej Korvín. Schönbergov hrob sa stratil, ale sochu z náhrobku a epitaf, obe hodnotné aj výpovedné diela svojej doby, sú aj dnes možné vidieť v Dóme sv. Martina v Bratislave. Fotografie a text z Schönbergerovho náhrobku si môžete pozrieť aj v knihe Stopy dávnej minulosti 7. 

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: