František Sasinek

František Sasinek bol jedným z prvých slovenských historikov. Pôvodom Skaličan sa síce držal dobového obrodeneckého pohľadu na slovenské dejiny, inak však pracoval s historickými prameňmi. Časť života prežil ako rehoľník. Pred štyridsiatkou vystúpil z rádu a stal sa profesorom banskobystrického gymnázia. Okrem toho zastával aj iné vážené funkcie, napríklad bol tajomník Matice slovenskej. František Sasinek vo svojom diele Dejiny kráľovstva Uhorského opísal jednu z najtragickejších uhorských bitiek, bitku pri puste Muhi v dnešnom Maďarsku, kde Tatári v roku 1241 rozprášili vojská uhorského kráľa Bela IV. Vojsko sa dopustilo niekoľkých strategických, ale aj ľudských chýb. Fraňo Sasinek spomína napríklad slabošstvo vojakov zoči voči Tatárom. Prehratá bitka otvorila Tatárom dvere do krajiny, ktorú na 2 roky obsadili vojensky aj administratívne. Viac o živote Františka Sasinku a prvom tatárskom vpáde do Uhorska sa dozviete v knihe Stopy dávnej minulosti 5.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: