Edward Brown

Doktor Edward Brown bol anglický cestovateľ, ktorý v 17. storočí z poverenia Kráľovskej učenej spoločnosti v Londýne putoval po Európe a podával o tom hlásenia domov. Súviselo to s nárastom záujmu Angličanov o nerastné bohatstvo na starom kontinente. Edward Brown sa cez Holandsko, Nemecko a Viedeň dostal až na Slovensko, hoci Slovensko ako štátny útvar v tom čase neexistovalo. O tejto časti svojej cesty napísal knihu s názvom Cesta z Komárna do banských miest v Uhorsku a odtiaľ do Viedne. Kapitoly týkajúce sa dnešného Slovenska vyšli aj po slovensky. Edwarda Browna zaujímali predovšetkým tunajšie bane na meď, striebro a zlato, ktoré boli strategický dôležité pre celú Európu aj Turkov. Keďže nadobudnuté poznatky si zapisoval, dnes vieme napríklad o jeho postrehoch týkajúcich sa Španej Doliny, ktorá sa podľa Edwarda mala volať skôr Medvedí pozemok. O návšteve jeho návšteve slovenských banských miest bol natočený aj film Cesty Edwarda Browna.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: