Barbora Celjská

Barbora Celjská bola uhorská, rímsko-nemecká a česká panovníčka, neprávom s prívlastkom „čierna kráľovná“. S manželom Žigmundom Luxemburským mala viacero konfliktov, či už kvôli údajnej nevere samotnej krásnej Barbory alebo kvôli bojom o peniaze, vplyv a informácie. V časoch zmierenia ju však Žigmund zahŕňal darmi z lásky v podobe hradov a panstiev, vďaka čomu sa Barbora Celjská stala najbohatšou ženou v Uhorsku. Po manželovej smrti sa vyeskaloval konflikt medzi Barborou a jej zaťom Albrechtom, ktorý sa snažil zbaviť vplyvnej svokry. Barbora sa uchýlila k poľskému kráľovi Vladislavovi, v Uhorsku sa však stala terčom zlomyseľných rečí. Tie o nej na Albrechtov povel šírili rôzni nepriatelia vrátane samotného pápeža. Barbora napokon zomrela v Českom kráľovstve, povery o jej hriešnosti však žili vlastným životom ešte storočia po jej smrti. S určitosťou nevieme povedať, aká presne Barbora Celjská bola, titul „čierna kráľovná“ však pravdepodobne získala neprávom. 

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: