Alžbeta Luxemburská

Alžbeta Luxemburská bola jediný potomok uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského a Barbory Celjskej. Žigmund ju takticky vydal za Albrechta Habsburského, v ktorom videl svojho nasledovníka, avšak aj toto manželstvo trpelo neschopnosťou splodiť syna. Alžbeta vládla v manželovej neprítomnosti ako nezdolná a energická panovníčka. Jej neoblomnosť sa prejavila najmä po Albrechtovej nečakanej smrti, kedy Alžbeta Luxemburská čakala dieťa, o ktorom bola presvedčená, že bude chlapcom. Rozhodnutá zariadiť svojmu synovi kráľovskú budúcnosť, Alžbeta za dramatických okolností s pomocou dvornej dámy Heleny Kottanerovej ukradla zapečatenú svätoštefanskú korunu z Visegradu. Po pár týždňoch nechala svojho novonarodeného syna Ladislava Pohrobka v tajnosti korunovať v Stoličnom Belehrade. Celý príbeh poznáme z podrobného písomného svedectva dvornej dámy Heleny. O putovaní svätej koruny v rukách dvoch žien a o korunovácii kráľovského bábätka sa môžete dozvedieť viac v knihe Stopy dávnej minulosti 7.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: