Alžbeta Bátoriová

Alžbeta Bátoriová, známa ako Čachtická pani alebo krvavá grófka, bola uhorskou grófkou a manželkou hrdinu protitureckých bojov Františka Nadášyho. Spolu vlastnili rozsiahle územia v Uhorsku, ktoré bolo počas 17. storočia kruto zasiahnuté tureckými vojnami. Notoricky známy mýt o Bátoriovej tajných kúpeľoch v krvi mladých panien, ktoré ju mali udržať mladou a krásnou, sa stal námetom mnohých slovenských aj svetových umeleckých diel. V dobových zápiskoch sa však žiadne kúpele nespomínajú a je pravdepodobné, že mýt vznikol až storočie po Bátoriovej smrti, ako výmysel kronikára Ladislava Turóciho. Alžbeta Bátoriová bola skutočne odsúdená do domáceho väzenia palatínom Jurajom Turzom v roku 1610. Aj dnes však existujú pochybnosti, či išlo o výsledok politických intríg alebo obvinenie na základe grófkiných skutočných sadistických praktík. Alžbeta Bátoriová nemala nikdy umožnené postaviť sa pred súd a zomrela v izolácii na Čachtickom hrade v roku 1614. Jej hrob sa dodnes nenašiel, avšak krvavá Čachtická pani prežíva ako strašidelná historka aj dnes.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: