Ocenenia Vydavateľstva Rak a Pavla Dvořáka

  • Pribinov kríž II. triedy
  • Cenu SAV za popularizáciu vedy
  • Nadácia Egona Erwina Kischa, medzinárodná cena za oblasť literatúry faktu
  • Cena Alexiusa Austa zväzu kníhkupcov a Vydavateľov SR
  • Krištáľové krídlo
  • Cena Osobnosť obrazovky Otto
  • Cena Samuela Zocha
  • Cena UNESCO Najkrajšie knihy sveta
  • Najkrajšia kniha na Slovensku 2013 (Stopy dávenej minulosti)
  • Najkrajšia kniha na Slovensku 2004 3x (Stopy dávnej minulosti 3, Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická, Nitrianske kniežatstvo)

a iné…