Miriam Hlavačková

PhDr. Miriam Hlavačková, PhD. (1968) je historička, pracuje v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa cirkevným a kultúrnym dejinám, ako aj dejinám vzdelanosti a každodennosti v neskorom stredoveku. Z tejto oblasti publikovala knihy Kapitula pri Dóme sv. Martina – intelektuálne centrum Bratislavy v 15. storočí (2008), Juraj zo Schönbergu. Bratislavský prepošt v službách cisára a kráľa (2015) a desiatky knižných a časopiseckých štúdií na Slovensku aj v zahraničí. Je editorkou knihy Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie (2016) a spoluautorkou niekoľkých knižných publikácií.