Daniel HAAS KIANIČKA

Daniel HAAS KIANIČKA (1975) je absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1993 – 1998, dvojodbor archívnictvo – história), externého doktorandského štúdia na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied (2001 – 2009, odbor slovenské dejiny) a štipendijného štvormesačného štúdia na Univerzite Viedeň – Inštitúte pre numizmatiku a peňažné dejiny (2005 – 2006).Zamestnanec NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica (kurátor fondu medailí a historik).Vo svojom výskume sa venuje dejinám Kremnice, dejinám ranného novoveku, dejinám kultúry a každodenného života a dejinám medailérstva a kremnickej mincovne. Je autorom monografií Kremnica – mesto príbehov (2008), Kremnica – mesto klenotov (2014), Lesy v dejinách Kremnice (2019, spolupráca Barbora Glocková a Luboš Kürthy) a Kremnické sympózia medailí (2010). Podieľal sa na vydaní pramennej edície Turek na obzore – Z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom (2013, hlavní autori Pavol Maliniak a Imrich Nagy) a prekladu Akademická prednáška o konských gápľoch z roku 1773 (2018, spoluautorka Lucia Krchnáková). Publikoval početné štúdií na Slovensku a v zahraničí.Je predsedom občianskeho združenia SOS Kremnica, ktoré vydáva časopis Kremnický letopis o dejinách a pamiatkach mesta Kremnice a jeho okolia. Združenie tiež organizuje výstavy a rekonštruuje