Ivona Kollárová

Ivona Kollárová (1971, Nitra) je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po doktorandskom štúdiu profesionálne zakotvila v Ústrednej knižnici SAV, kde sa dodnes špecializuje na ochranu a sprístupňovanie historických knižných fondov, projekty ochrany a digitalizácie písomného kultúrneho dedičstva. Svoj historický výskum orientuje na kultúrne dejiny v 18. storočí, dejiny komunikácie, vydavateľstva, čítania a cenzúry. Je autorkou troch monografií: Cenzúra kníh v tereziánskej epoche (1999), Vydavatelia v 18. storočí (2006) a Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ (2013).