Vydavateľstvo Rak vydáva knihy najmä o histórii územia Slovenska a o významných osobnostiach slovenskej histórie.

Máte rukopis ktorý chcete vydať?

Na zhodnotenie možnosti vydania knihy potencionálnych nových autorov požadujeme nasledovné:

  • Popis ako sa rukopis venuje histórii územia Slovenska, alebo akej významnej osobnosti slovenskej histórie sa venuje. Ak sa daným témam rukopis nevenuje, vysvetlenie prečo by kniha mala vyjsť v našom vydavateľstve.
  • Popis knihy v ktorom priblížite obsah knihy, rozsah knihy, rozsah spracovaných prameňov a odpoviete na otázky: v čom je kniha výnimočná a iná ako ďalšie knihy na trhu, čo nové kniha ponúka čitateľskej obci, zhodnotenie prečo si text zaslúži knižné vydanie.
  • Rozpis všetkých kapitol a obsah každej kapitoly
  • Jednu kapitolu požadujeme celú ako ukážku
  • Návrh ako sa bude autor/autori podieľať na ďalšej propagácii knihy.

Viete o knihe, ktorá vyšla v zahraničí, venuje sa histórii a zaslúžila by si vyjsť na Slovensku? Napíšte nám o nej.