Žofia Bavorská

Žofia Bavorská bola druhou manželkou českého kráľa Václava IV a prívrženkyňou Majstra Jána Husa. Bola považovaná za predstaviteľku husitského hnutia, kvôli čomu sa údajne po Václavovej smrti dostala do nemilosti u nového kráľa Žigmunda Luxemburgského. Musela tak dožiť v zabudnutí a v askéze v Bratislave. Žofia Bavorská však v skutočnosti na českých husitov kvôli strate majetku aj postavenia zanevrela. Síce z prinútenia naozaj dožila v Bratislave, viedla tam však dôstojný život. Po vzore českej architektúry napríklad nechala pristaviť kaplnku v Dóme sv. Martina nazývanú Kaplnka českej kráľovnej. Pozostalosť Žofie, poukladaná až v 161 truhliciach, obsahovala drahocennosti ako zuby fosílnych žralokov, krištáľový bičík zdobený hodvábom či zlatého šarkana s perlami. Zaužívaná romantická predstava Žofie Bavorskej ako „husitskej kráľovnej“ odvrhnutej kráľom Žigmundom nie je pravdivá, hoci je pravdou, že Žofia sa v listoch rodine na svoj bratislavský domov sťažovala.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: