Ulrika von Lewetzov

Ulrika von Lewetzov bola mladučkou českou šľachtičnou, do ktorej sa zamiloval jeden z najslávnejších nemeckých básnikov Johann Wolfgang Goethe. Z Ulrikinej strany išlo o priateľskú, či skôr otcovskú lásku, nakoľko vekový rozdiel medzi nimi bol až 55 rokov. Ulrika von Lewetzom mala totiž v čase ich zblíženia v severočeských Mariánskych Lázňach iba 17 rokov, naopak Goethe už 72. Ulrika bola centrom Goetovej pozornosti na sklonku jeho života, písal o nej básne, zahrnul ju darmi a napokon aj žiadosťou o ruku, ktorú Ulrika zdvorilo odmietla. Údajne preto, že ich svadba by bola tŕňom v oku Goetheho rodine. Fakt, že Ulrika sa nikdy nevydala, pravdepodobne pomohol vzniku legendy o ich vernej láske a taktiež Ulrikinej popularite, ktorej sa jej dostávalo až do smrti. Posledná veľká láska Goetheho Ulrika von Lewetzov prežila väčšinu života v Třebeniciach. V jej kaštieli dnes sídli Oblastní muzeum a galerie v Mostě, ktoré vystavuje aj exponáty z Ulrikinej súkromnej zbierky a života.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: