Svätý Ladislav I.

Ladislav I. bol syn kráľa Bela I. a dcéry poľského kráľa, Adelaidy. Podľa Poliakov bol vychovávaný v poľskom duchu a obľube sa tešil aj na našom území, o čom svedčia mnohé fresky svätého Ladislava roztrúsené v kostoloch na celom Slovensku. Niektoré fresky zobrazujú populárnu legendu o Ladislavovi, ktorý zachránil devu z rúk pohanského bojovníka. Ladislav I. na uhorský trón nastúpil po náhlej smrti brata Gejzu I. Dá sa povedať, že okrem Sv. Štefana nie je v 11. storočí významnejšieho panovníka. Ladislav I. upevňoval postavenie cirkvi. V osobitnom nariadení napríklad prikázal palicovať tých, čo nesvätia nedele a vyhýbajú sa kostolu alebo oslepením potrestať zlodejov. Navzdory tomu ho legendy opisujú ako tolerantného panovníka. Jeho svätorečenie bolo akýmsi posmrtným uznaním Ladislavových kráľovských zásluh a jedinečnej osobnosti. Svätorečeniu pomohli aj legendy o množstve zázrakov, ktorých sa Ladislav dopustil. Viac sa o Ladislavovi môžete dozvedieť v knihe Stopy dávnej minulosti 4.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: