Sultán Sulejman

Sulejman bol najmocnejší z osmanských sultánov, vládnuci v rokoch 1520 až 1566. Vzdelaný, rozhľadený, ale optikou dneška aj krutý vládca sa osobne zúčastnil bojov počas desiatok vojenských výprav. Viedol aj bitku pri Moháči v roku 1526, v ktorej uhorské vojská utrpeli drvivú porážku a kráľ Ľudovít II. sa utopil. Sulejman mal cieľ dobiť Viedeň a následne Európu. To sa mu síce nepodarilo dosiahnuť, jeho neprestajné vojenské dobývanie však malo devastačný vplyv na Uhorsko a mnohé slovenské mestá. Sulejman zomrel prirodzenou smrťou počas obliehania Szigetváru. Aby sa jeho smrť nejaký čas udržala v tajnosti a predišlo sa prípadným nepokojom, jeho telo bolo proti islamskej tradícii mumifikované. Sulejmanove ostatky boli uložené v mauzóleu, ale jeho srdce pochovali pod stanom, v ktorom pri Szigetváre umrel. Toto miesto sa stalo pútnickou svätyňou, čo potvrdili aj vykopávky v roku 2013. Dva roky po Sulejmanovej smrti uzavrela Osmanská ríša s Habsburgovcami mier v Edirne, vďaka čomu ešte štvrťstoročie profitovala z výkupného za mier, ktoré jej Habsburgovci platili.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: