Štefan Dobó

Uhorský kapitán Štefan Dobó pochádzal z dediny Ruská na východnom Slovensku. Ako člen telesnej stráže kráľa Ľudovíta II. sa zúčastnil aj bitke pri Moháči, ktorú sa mu podarilo prežiť iba so zranením. Dobó bol kapitánom hradu Jáger na ceste medzi Budínom a Košicami. 11. septembra 1552 na hrad zaútočili Turci, a to v nesmiernej presile 70 000 Turkov voči 2000 obyvateľom Jágeru. Turci hrad obliehali vyše mesiaca, dobyť sa im ho však nepodarilo a napokon odtiahli. Štefan Dobó tak ubránil Košice a celé východné Slovensko, za čo sa stal jednou z najpopulárnejších osobností svojej doby. Prinieslo mu to dve panstvá vrátane Levického hradu a titul sedmohradského kniežaťa. Štefan Dobó v roku 1572 zomrel, zanechal po sebe syna Františka. Náhrobná platňa z jeho hrobu viac krát zmenila miesto a dnes je symbolicky uložená v paláci Jágerského hradu. V rokoch 2006 až 2007 sa pri upravovaní kostola našiel hrob Dobóa aj jeho manželky Sáry, a ich telesné ostatky boli slávnostne uložené v kostole v Ruskej.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: