Pribina

Nitrianske knieža Pribina je považovaný za prvú známu osobnosť slovenských dejín, hoci detaily o jeho pôsobení často iba odvádzame od iných historických udalostí. Pribina sa tak stáva trošku záhadnou postavou. pohan, ktorý prijal kresťanskú vieru, tradične sa s ním spájal kostol sv. Emeráma v Nitre, hoci neskoršie výskumy ukázali, že pôvodný kostol z Pribinových čias už neexistuje. Pribina bojoval so susedným veľkomoravským kniežaťom Mojmírom, čo viedlo až k jeho vyhnanstvu. Nasledovalo niekoľko krušných rokov cestovania, kedy sa Pribina nechal pokrstiť a jeho meno sa dokonca našlo v zozname pútnikov – darcov, ktorí cestovali do Ríma. S podporou franského kráľa sa do našich končín vrátil a založil kresťanské Panónske kniežactvo, ktoré sa rozkladalo na území dnešného Maďarska. Pribina pravdepodobne zomrel v boji proti veľkomoravskému kráľovi Rastislavovi a na jeho trón bol dosadený Svätopluk.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: