Pavol Tomori

Pavol Tomori bol veliteľom hradu v Petrovaradíne, dnešnom Novom Sade v Srbsku, ktorý pre svoju strategickú polohu nazývali aj dunajský Gibraltár. Tomori sa vyznamenal ako udatný vojak pri potlačení povstania Juraja Dóžu aj pri bojoch proti Osmanom, dokonca sa stal aj arcibiskupom, čo sa v stredoveku nevylučovalo s vojenskou hodnosťou. Pred dôležitou bitkou so Sulejmanovym vojskom tiahnucim do Uhorska sa Tomori musel podvoliť rozhodnutiu kráľa a opustiť hrad. Rozhodlo sa, že otvorená bitka sa bude konať pri Moháči. Tomori sa stal hlavným veliteľom armády len o 5 dní skôr. V nešťastnej bitke 29. augusta 1526, v ktorej bolo uhorské vojsko rozprášené a otvorila sa cesta Turkom do Európy, našiel smrť aj Pavol Tomori. Vraví sa, že ho zastrelil janičiar a jeho telo padlo do riečky, kde ho na druhý deň našli Turci a posmrtne mu odťali hlavu. Uhri Tomorimu neskôr pripisovali vinu za porážku pri Moháči, čo nebolo právom, pretože Tomori sa chcel Turkom postaviť za priaznivejších okolností zo svojho hradu v Petrovaradíne. Dnes vieme, že slabšia, menej početná a horšie vyzbrojená uhorská armáda mala na šírom priestranstve pri Moháči len malú šancu na víťazstvo.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: