Mikuláš Ištvanfi

Mikuláš Ištvanfi bol tajomník ostrihomského biskupa a uhorského kancelára v 16. storočí. Zaslúži si však aj prívlastky humanista, historik a kronikár. Ištváni nám zanechal pozoruhodné písomné svedectvo o tragickej bitke pri Moháči, o smrti kráľa počas úteku z bitky, ale aj o následnom úpadku uhorského štátu. Hoci Ištvanfi nie je vždy celkom presný, len ťažko by sme hľadali lepšieho sprievodcu smutnými udalosťami spojenými s tureckými nájazdmi na naše územie. Ištvanfi podrobne opísal napríklad aj kuriózny spôsob, ako sa Turci zmocnili hradu vo Fiľakove za pomoci tureckého zajatca Aetiopsa, ktorý im ukázal cestu na hrad skrz okienko slúžiace na vyhadzovanie smetí.
Početné citácie z Ištvanfiho diela nájdete v knihe Stopy dávnej minulosti 8, kde autenticky dopĺňajú turbulentnú históriu Uhorska počas tureckých vpádov.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: