Matúš Čák Trenčiansky

Matúš Čák Trenčiansky bol mocný uhorský palatín a magnát. Isté obdobie mal väčšiu moc než uhorský kráľ Karol Róbert, ktorého nárok na trón, rovnako ako nariadenia voči svojej osobe ignoroval. Nezávislosť od koruny sa mu podarilo udržať až do svojej smrti. Väčšinu svojho majetku zhromaždil násilím, nebolo mu cudzie ani vypaľovanie cirkevných chrámov. Popolom ľahla napríklad katedrála v Nitre. Za tieto sebavedomé a násilné mocenské hry si od biskupa vyslúžil oficiálne vyobcovanie z cirkvi, a to dokonca dva krát. Ani to ho však v plienení nezastavilo. Po Čákovej smrti v roku 1321 sa väčšina jeho dŕžav vzdala pred kráľom dobrovoľne. Stopa po jeho potomkoch sa stratila, no Matúš Čák Trenčiansky sa navzdory svojmu krutému zaobchádzaniu s poddanými aj cirkvou zapísal do slovenského národného povedomia ako mocný slovenský panovník, pán Váhu a Tatier.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: