Martin Martinček

Martin Martinček bol svetoznámy slovenský fotograf. Svojou tvorbou s tematikou liptovského regiónu bol známy aj v zahraničí. Život Martina Martinčeka bol poznačený osobnými tragédiami a nútenou ťažkou prácou na vidieku. Bol svedkom tragického pádu mosta, počas ktorej prišiel o najbližšiu rodinu. Ako bratislavský sudca sa dostal do nepriazne komunistického režimu, kvôli ktorému sa musel v 50. rokoch so svojou druhou manželkou, významnou maliarkou Ester Šimerovou – Martinčekovou, vysťahovať do skromného príbytku na jeho rodnom Liptove. Martinčekove diela, inšpirované životom prostých ľudí a tatranskou prírodou, sa však vyznačujú hlbokým ľudským pochopením. Martinček sa fotografii začal venovať profesionálne až v neskoršom veku a nezastavil sa až do svojej smrti v Liptovskom Mikuláši v roku 2004. Martin Martinček je nositeľ viacerých ocenení, vrátane štátneho vyznamenania Pribinov kríž 1. triedy

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: