Majster Mikuláš

Smutný príbeh majstra Mikuláša sa viaže s hradom Jasenov na východnom Slovensku, kde archeologické nálezy odhalili zvyšky po peňazokazeckej dielni. Peňazokazectvo, teda falšovanie mincí, nabralo za múrmi hradov na prelome stredoveku a novoveku v Uhorsku obrovské rozmery. Materiálu na hradoch bolo dostatok, pretože nižšia šľachta a mešťania ich využívali ako skrýšu pre svoje majetky. Nedostatkom však boli rytci, ktorí by mince pomáhali falšovať. Vážený mešťan majster Mikuláš tak nedobrovoľne doplatil na svoje remeslo. Pod nátlakom aj hrozbami bitiek falšoval mince napríklad aj pre uhorských magnátov Drugetovcov v Jasenove. V čase, keď majstra Mikuláša zatkli, bol už starý a chorý, to však nebránilo jeho výsluchu a pravdepodobne aj mučeniu na Šarišskom hrade. Tragický príbeh majstra Mikuláša je preto mementom drobného vykonávateľa panskej vôle, ktorý skončil ako exemplárny príklad na šibenici. Viac takýchto príbehov nájdete v knižnej sérii Stopy dávnej minulosti. 

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: