Kronikár Aventinus

Aventinus bol renesančný spisovateľ 16. storočia. Vo svojich Análoch Bavorov opísal stratenú bitku medzi Bavormi a staromaďarskými kmeňmi, ktorá sa odohrala pri Bratislave o 600 rokov skôr. Ide o jeden z mála dôkazov o bitke, o ktorej presnom dátume sa historici nezhodujú ani dnes. Kronikár Aventinus nebol v obľube slovenských vlastencov, nakoľko vôbec nespomínal existenciu Veľkej Moravy. František Sasinek ho dokonca nazval tlčhuba. Neprítomnosť zmienok o Veľkej Morave totiž naznačovala, že v čase stratenej bitky tento štátny útvar Slovanov už neexistoval. Neskoršie nálezy napokon potvrdili, že bitka, ktorú Aventinus opísal, sa skutočne odohrávala pri Bratislave. A taktiež, že hradný kopec bol v 9. a 10. storočí osídlený Veľkomoravanmi. Potvrdili to vykopávky na Bratislavskom hrade. Napriek tomu bavorský kronikár Aventinus vniesol kúsok svetla do dávnej histórie Slovanov, o ktorej nie je veľa písomných záznamov. Viac sa môžete dočítať v treťom zväzku cyklu Stopy dávnej minulosti.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: