Koloman I.

Koloman I. vládol v Uhorsku na prelome 11. a 12. storočia. Trón zdedil po svojom strýkovi, svätom Ladislavovi I. Podľa Obrázkovej kroniky bol Koloman varadínskym biskupom a vzdelaným a sčítaným kráľom. Dokonca ho prezývali Koloman Knižný. Žiadny dovtedajší kráľ nezanechal toľko písomností ako Koloman. Obrázková kronika nám približuje aj jeho nie celkom lichotivý vzhľad, a to so slovami „slepáň, hrbáč, krivý a šušlavý“. Kroniky boli však v tých časoch nezriedka písané tendenčne a o stovky rokov neskôr, než sa udiali udalosti, ktoré daná kronika opisovala. Za čias Kolomana boli vydané Zoborské listiny a obnovilo sa kniežatstvo v Nitre, čo boli dôležité udalosti pre slovenské územie. Koloman vydal aj prvý Židovský zákon, čím oddelil Židov od kresťanov. Zaujímavosťou je, že v jeho súdnictve sa veľká pozornosť venovala manželskej nevere. Viac sa o Kolomanovi a Zoborských listinách dozviete v knihe Stopy dávnej minulosti 4.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: