Jozef Ľudovít Holuby

Jozef Ľudovít Holuby je slovenský botanik svetového formátu, ale aj polyhistor, archeológ a evanjelický kňaz. Publikoval vo viacerých jazykoch a jeho práca pútala pozornosť aj vo Viedni a Čechách. Holuby bol zároveň významným predstaviteľom slovenského hnutia 19. a 20. storočia a angažoval sa aj ako národopisec. Jozef Ľudovít Holuby prežil veľkú časť života v okolí malokarpatských mestečiek Modra a Pezinok. Tu sa pričinil aj o dokumentáciu lokálnej flóry a vydal aj svedectvo o postupnom ubúdaní jedinečnej močaristej oblasti Svätojurského šúra, z ktorého dnes zostal už len zlomok pôvodnej rozlohy. Jozef Ľudovít Holuby bol nie len nadaný vedec, ale v súkromí aj šarmantný a vtipný človek. Jeho výnimočnú celoživotnú prácu pripomína aj botanické ocenenie Holubyho medaila, ktoré udeľuje Slovenská botanická spoločnosť.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: