Josef Poulík

Riaditeľ Archeologického ústavu Československej akadémie vied v Brne Josef Poulík sa zaoberal veľkomoravskou problematikou. V osobnosti Josefa Poulíka sa stretli charakteristiky Moravana milujúceho dobré víno a veselý život, ale aj vedecká autorita. Viedol archeologický výskum napríklad v Starom Měste na Moravě, ktoré bolo osídlené Slovanmi už v 6. storočí. Podarilo sa tam nájsť základy kamenných kostolov, čo výrazne posunulo datovanie veľkomoravskej kamennej architektúry aj kresťanstva. Ako vedúci výskumu pôsobil Josef Poulík napríklad v moravských Mikulčiciach, kde sa objavili pozostatky z veľkomoravského osídlenia, vrátane hrobov a základov kostola. Tento výskum sa stal výkladnou skriňou českej archeológie. O zaujímavých nálezoch z Mikulčíc, vrátane dôkazov o tragickom konci obyvateľov, sa môžete viac dozvedieť v knihe Stopy dávnej minulosti 3. Mikulčice poslúžili aj ako politický nástroj stmeľovania Čechov a Slovákov počas spoločného štátu. Staručký Josef Poulík sa po revolúcii vytratil z verejného života.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: