Ján Eisner

Čech Ján Eisner bol profesorom a zakladateľom slovenskej vedeckej archeológie. Bol vedúcim prvého systematického výskumu na Slovensku, ktorý sa odohral v obci Zámeček pri Nitre, v nálezisku slávnej Nitrianskej venuše. Zámeček sa stal archeologickou lokalitou európskeho významu a v nejednej tamojšej domácnosti by sa našiel vystavený praveký objekt z náleziska. V 30. rokoch Eisner preskúmal slovansko-avarské pohrebisko v Devínskej Novej Vsi, kde sa našlo až 900 hrobov. Na základe pohrebných nálezov Ján Eisner vyjadril presvedčenie, že išlo o slobodných Slovanov, ktorí neboli zotročení Avarmi, ako sa dovtedy všeobecne predpokladalo. Niektoré hroby boli zrejme označené, bohaté na milodary či veľkosťou pripomínali malé domce. Eisner ako jeden z prvých pripustil, že na území Bratislavy mohlo byť keltské oppidium, centrum ríše Keltov.

O výskumoch Jána Eisnera, ktoré ako jedny z prvých pomohli objasniť nejasnú pravekú históriu na našom území, sa môžete dočítať viac v knihách Stopy dávnej minulosti 1, 2 a 3 a 7.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: