Gejza I. Veľký

Vojvoda Gejza I. bol syn uhorského panovníka Bela, ktorý zomrel za kurióznych okolností, keď sa pod ním zrútil trón. Po počiatočnom záujme o korunu napokon rozhľadený Gejza prenechal trón v Uhorsku kráľovi Šalamúnovi. Gejza spravoval Nitriansko a jeho brat Ladislav dostal Bihunsko. Po trinástich rokoch mieru sa však Šalamún, podľa kronikárov ovplyvnený jedovatými slovami ambiciózneho župana Vida, obrátil proti Gejzovi a Ladislavovi. Hoci aj Šalamún mal na trón dedičné právo, kronikári sa opatrne prikláňajú na stranu bratov. Pomáhajú si pritom aj opismi božích zázrakov, ktoré sa bratom počas bojov a rokovaní so Šalamúnom udiali. Spor vyvrcholil Gejzovou korunováciou, po ktorej malo Uhorsko dvoch kráľov súčasne. V roku 1075 založil Gejza I. kláštor v Hronskom Beňadiku. Zaujímavosťou je, že zakladacia listina bola v 13. storočí sfalšovaná v snahe konkrétnejšie definovať majetky kláštora, ohrozené rozpínajúcim sa baníctvom. Gejza I. Veľký zomrel náhle len vo veku 37 rokov a na jeho trón nastúpil jeho brat svätý Ladislav I.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: