Gabriel Betlen

Gabriel Betlen bol od roku 1613 sedmohradské knieža. Ako vodca protestantského povstania stal súčasťou do protihabsburgskej koalície. Jeho motiváciou bolo obnoviť nezávislosť Uhorského kniežactva od Turkov aj od viedenského dvora, a zaručiť protestantom v Uhorsku náboženskú slobodu. Betlenovo povstanie proti Habsburgovcom sa stalo súčasťou tridsaťročnej vojny. Gabriel Betlen v roku 1619 obsadil Košice a následne úspešne dobil Bratislavský hrad, kde sa nechal menovať správcom Uhorska, neskôr v Banskej Bystrici aj kráľom Uhorska. Betlen po niekoľkých ďalších bitkách na slovenskom území uzavrel v roku 1626 s cisárom Ferdinandom II. mier, vďaka čomu získal titul ríšske knieža. Zároveň rozšíril svoje územné vlastníctvo a stal sa jedným z najbohatších protestantských magnátov. Ani to však mocenským ambíciám Gabriela Betlena nestačilo. Jeho účasť na ďalšom proticisárskom povstaní však prerušila jeho náhla smrť v roku 1629.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: