František Vildomec

František Vildomec bol český archeológ, zberateľ a učiteľ. Preslávil sa ako tvorca jedinečnej zbierky pravekých predmetov, ktorú zhromaždil vo svojom domčeku v Boskovštejne na južnej Morave. Bol to práve František Vildomec, kto objavil nádhernú hlinenú sošku, ktorá dostala názov Mašůvecká venuša. Objav preslávil dedinku Hluboké Mašůvky na celom svete. Soška dostala oprávnene prívlastok najkrajšia žena nášho praveku. Tento výskum a senzačný objav predstavuje aj vrchol Vildomcovej archeologickej kariéry. Výskum v 30. rokoch minulého storočia sa neobišiel ani bez úsmevných príhod, na ktoré spomína Františkov syn Vědomil. Vildomec napríklad primiešaval k pôde na poliach, kde mu dedinčania dovolili kopať, umelé hnojivo. Väčšiu úrodnosť na týchto miestach potom pripisoval archeologickému výskumu, čo malo motivovať farmárov umožniť mu na poliach kopať. Vildomcova impozantná zbierka sa stala základom každého ďalšieho výskumu neolitu.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: