Belo III.

Belo III. bol jeden z veľkých uhorských panovníkov, ktorý sa zaslúžil o výrazné zlepšenie postavenia krajiny. Bol napoly Byzantínec, no mal dobré vzťahy aj s pápežom a západnými panovníkmi. Pomohlo mu aj posilnenie hodnoty peňazí vďaka využívaniu štiavnického striebra. Vzdelaný Belo III. zreformoval aj kráľovskú kanceláriu a zahraničnú politiku Uhorska. Napríklad nariadil zaznamenávať všetky dohody písomne, dovtedy stačilo len ústne podanie. Za života Bela III. vzniklo jedno z najštudovanejších diel v maďarskej histórii Anonymova kronika, ktorej autorom je neznámy pisár. Anonymova kronika je viac románom oslavujúcim Maďarov než vernou historickou kronikou. Aj preto sa dostala do nepriazne slovenských národovcov. Zaujímavé úryvky z kroniky týkajúce sa Slovenska si môžete prečítať v knihe Stopy dávnej minulosti 5. Bohužiaľ, Belovi synovia Imrich a Ondrej svojim bitkami o nástupníctvo a rozdávaním majetku zničili to, čo ich otec vybudoval. Uhorsko sa vrátilo na úroveň pred vládou Bela III. 

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: