Andrej Kmeť

Andrej Kmeť bol zakladateľom národného múzea, uznávaným botanikom, archeológom, národopiscom a historikom. Jeho sochy sú dnes rozmiestnené po celom Slovensku. Kmeť nepohrdol ani ľudovými povesťami, ktoré si zapisoval. Najmä tými, ktoré sa týkali legendami opradeného vrchu Sitno a údajným pokladom, zakopaným v jeho okolí. Andrej Kmeť správne odhadol, že na Sitne sídlili pravekí ľudia. Neúnavne zbieral črepy, ktoré sa v jeho okolí našli, najmä na blízkej Tatárskej lúke. Dokonca našiel aj zvyšky pohrebiska. Andrej Kmeť venoval Sitnu aj 2 knihy. Z vášne pre historické pamiatky sa zaplietol do sporu s Jozefom Ľudovítom Holubyma Vladimírom Ľudovítom Riznerom. Kmeť mal totiž obavy, že s historickými náleziskami na slovenskom území sa nenakladalo dostatočne odborne. On sám sa zaslúžil napríklad o uchovanie pravekých nálezov baróna Hoenningena na Púchovskej skale.

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: