Alžbeta Piastovská

Alžbeta Piastovská bola uhorská „stará“ kráľovná, posledná zo 4 manželiek Karola Róberta, ktorá si vďaka svojej priebojnej až panovačnej povahe vyslúžila aj pozornosť stredovekých kronikárov. Ako 25 ročná prežila šokujúci atentát rytiera Feliciána Zacha, ktorý kráľovskú rodinu napadol počas večere a Alžbetu pripravil o 4 prsty. Svojho syna Ľudovíta I. Veľkého, ktorý nastúpil na trón po zosnulom kráľovi, Alžbeta oženila so svojou poľskou príbuznou, takisto Alžbetou. Išlo o jeden z jej mocenských ťahov, ktorým si v konečnom dôsledku posilňovala vlastnú pozíciu v kráľovstve. Stará kráľovná Alžbeta sa dožila sa na tú dobu nevídaných 75 rokov, z toho väčšinu prežila aktívnym zapájaním sa do politiky v Uhorsku a v celej strednej Európe. Alžbeta Piastovská zhromaždila vo svojich rukách ako stredoveká žena prekvapivo veľa moci. Posledné desaťročie svojho života ako regentka v Poľsku, kde zastupovala svojho syna. 

O tejto osobnosti sa dozviete viac v našej knihe: