Pripravujeme

2021-2022

Kuchári v stredoveku 

Preklad s komentármi slovenských historikov

Bridget Ann Henischová

Termín: Jar 2021

Knižný sprievodca po svete kuchárov a kuchárok v období stredoveku. Poodhalí nám špecifiká kulinárskeho kumštu v rozličných spoločenských vrstvách, prostrediach či situáciách – od dvorov popredných šľachtických rodov, kde museli tamojší majstri-kuchári bežne zvládať prípravy veľkolepých hostín urodzeného panstva, až po chudobné domácnosti pospolitého ľudu, v ktorých si gazdiné na nasýtenie hladných krkov svojich rodín museli vystačiť len so skromnými zásobami.

Pozrieme sa na prípravu pouličných jedál i na prácu profesionálnych kuchárov v službách majetných klientov. Dozvieme sa, ako boli kuchári vykresľovaní v dobovom umení, v literatúre, v ľudovej slovesnosti a v mravoučnej spisbe (a ako boli vo svojej dobe velebení, či zatracovaní). Zistíme, ako kuchári zvládali výzvy a obmedzenia vtedajších čias a ako dokázali uspokojovať očakávania stravníkov. V neposlednom rade si všimneme aj iluminované rukopisy, v ktorých boli kuchári a scény z ich práce stvárňovaní buď ako súčasť dekorácie listín, alebo ako názorné ilustrácie. 

Rytier bez kráľa

Pankrác zo Sv. Mikuláša a jeho doba

Daniela Dvořáková

Termín: Jeseň 2021

Voľné pokračovanie knihy „Rytier a jeho kráľ“, ktoré nadväzuje na pôvodnú monografiu aj chronologicky, zaoberá sa obdobím po smrti kráľa Žigmunda Luxemburského, keď v Uhorskom kráľovstve nastala anarchia spôsobená vládou viacerých „protikráľov“. Je to jedno z najdramatickejších období slovenského stredoveku navyše späté s mnohými veľkými postavami našich dejín.

Stredoveká každodennosť*

Dejiny rakoviny*

Windeckeho stredoveká kronika z 15. storočia preložená s komentármi *

Stredoveké púťe*

Prekladový titul (zverejníme čoskoro)

Pankrác zo Sv. Mikuláša a jeho doba – druhý diel, Daniela Dvořáková

Vdovy a vdovci v stredoveku*


Sledujte novinky Vydavateľstva Rak a nezmeškajte žiadny titul

[mc4wp_form id=”5823″]


* pracovný titul