Pripravujeme

2021-2022

Denník z Wuhanu

Komentovaný preklad Pavla Dvořáka

Fang Fang

Termín: Jar 2021

Namiesto osláv Čínskeho Nového roku čakalo spisovateľku Fang Fang šokujúce prebudenie do novej reality v izolovanom meste. V jej rodnom Wuhane vypukla nákaza, ktorá dnes ohrozuje celý svet. Vo svojom denníku popisuje, ako sa situácia zo dňa na deň menila, ako zlyhávali vládne štruktúry, ako prebiehal život počas sedemdesiatich šiestich dní, kedy boli všetci obyvatelia zavretí doma bez možnosti vyjsť. Denník spisovateľky Fang Fang sa stal najpopulárnejším blogom v Číne a denne ho čítali stovky miliónov ľudí. Svojou ostrou kritikou rozvírila celonárodnú diskusiu o stave krajiny a dostala prezývku Hlas ľudu. Práva na knihu boli predané do niekoľkých svetových jazykov.

Kniha Denník z Wuhanu v slovenskom preklade je komentovaný preklad sinológa Pavla Dvořáka, ktorý žije v Šanghaji a začiatok epidémie taktiež prežil v Číne. Pavel DVořák knihu rozšíril o poznámkový aparát v ktorom vysvetluje niektoré čínske reálie, históriu, špecifiká čínskej kultúry a ďalšie zaujímavosti, ktoré autorka Fang Fang v texte spomína, ale pre západneho čitateľa by mohli byť ťažko zrozumiteľné. Ku knihe napísal aj rozsahly úvod.

Kuchári v stredoveku 

Preklad s komentármi slovenských historikov

Bridget Ann Henischová

Termín: Jar 2021

Knižný sprievodca po svete kuchárov a kuchárok v období stredoveku. Poodhalí nám špecifiká kulinárskeho kumštu v rozličných spoločenských vrstvách, prostrediach či situáciách – od dvorov popredných šľachtických rodov, kde museli tamojší majstri-kuchári bežne zvládať prípravy veľkolepých hostín urodzeného panstva, až po chudobné domácnosti pospolitého ľudu, v ktorých si gazdiné na nasýtenie hladných krkov svojich rodín museli vystačiť len so skromnými zásobami.

Pozrieme sa na prípravu pouličných jedál i na prácu profesionálnych kuchárov v službách majetných klientov. Dozvieme sa, ako boli kuchári vykresľovaní v dobovom umení, v literatúre, v ľudovej slovesnosti a v mravoučnej spisbe (a ako boli vo svojej dobe velebení, či zatracovaní). Zistíme, ako kuchári zvládali výzvy a obmedzenia vtedajších čias a ako dokázali uspokojovať očakávania stravníkov. V neposlednom rade si všimneme aj iluminované rukopisy, v ktorých boli kuchári a scény z ich práce stvárňovaní buď ako súčasť dekorácie listín, alebo ako názorné ilustrácie. 

Rytier bez kráľa

Pankrác zo Sv. Mikuláša a jeho doba

Daniela Dvořáková

Termín: Jeseň 2021

Voľné pokračovanie knihy „Rytier a jeho kráľ“, ktoré nadväzuje na pôvodnú monografiu aj chronologicky, zaoberá sa obdobím po smrti kráľa Žigmunda Luxemburského, keď v Uhorskom kráľovstve nastala anarchia spôsobená vládou viacerých „protikráľov“. Je to jedno z najdramatickejších období slovenského stredoveku navyše späté s mnohými veľkými postavami našich dejín.

?Stredoveká každodennosť*

?Dejiny rakoviny*

?Windeckeho stredoveká kronika z 15. storočia preložená s komentármi *

?Stredoveké púťe*

?Prekladový titul (zverejníme čoskoro)

?Pankrác zo Sv. Mikuláša a jeho doba – druhý diel, Daniela Dvořáková

?Vdovy a vdovci v stredoveku*


Sledujte novinky Vydavateľstva Rak a nezmeškajte žiadny titul

RAČÍ KLUB

Odoberajte novinky Vydavateľstva Rak

Ukážka


* pracovný titul